De commissies functioneren onder leiding van een bestuurslid. Zij bestaan uit minimaal vier leden.

De BKU kent de volgende commissies:

Cie. Detailhandel:Louwe Kramer
Leden:
Jan Jongman, Henk Slump, Bas Romkes, Johan Lindeboom, Klaas Brouwer, Klaas Kramer, Alby Pasterkamp
› Behartiging algemeen belang lokale detailhandel
› Bezoek jaarvergaderingen 4 winkelcentra
› Minimaal 2 á 3 keer vergadering commissie
› Politieke ontwikkelingen volgen

Cie Maritiem:  Lourens de Boer
Leden:
Jelle Hakvoort, Egbert van Veen, Jaap Brink, Piet Snijder, Willemien van Putten
› Buitendijkse haven
› Ontwikkelingen bestaande haven
› Profileren cluster Maritiem Urk
› ‘Urk, de maritieme (recreatie)werkplek van Nederland’
› Recreatie & watersport ontwikkelingen
› Politieke ontwikkelingen volgen

Cie Activiteiten: Jan Marten Mazereeuw
Leden: Roelof Jonkers, Jaap Oost, Hassan Hajji, Jan Jongman
› Netste bedrijf van Urk / Schoonmaakdag
› Ondernemer van het Jaar (i.s.m. leden BKU)
› Flevopenningen
› Invulling ledenvergaderingen / Informeel
› Politieke ontwikkelingen volgen

Cie P & O (BKU / VVU): Maria Coenen-Post
Leden: Marretje Romkes, Klaas Post, Diana Romkes-van Veen, Yaron van der Horst, Jan van Veen
› Arbo
› Basiszorgverzekering
› Pensioen
› WIA
› CAO
› Participatiewet
› Politieke ontwikkelingen volgen

Cie Bouw & Infra: Harm Kiefte
Leden: Leen Kramer, Art Security, Henk Loosman, Henk van Veen
› Overleg Werkgroep Bedrijventerreinen gemeente
› Parkmanagement, groenonderhoud en wegen
› Glasvezel / breedband
› Ontsluiting / wegwerkzaamheden
› Beveiliging Art Security
› Politieke ontwikkelingen volgen
› Contacten/verslag aannemersvereniging (CW)

Cie Inkoop (BKU / VVU): Louwe Kramer
Leden: Teun Visser, Tjeerd Hoekstra, Lubbert Schenk, Rinke Kortenbach, Klaas Kramer, Jan Loosman.
› Elektriciteit
› Gas
› Bellen
› Office supplies
› Onderhoud kantoren
› Politieke ontwikkelingen volgen

Afgevaardigde in bestuur Stichting Urk Promotie: Jan Verhoeff