Detailhandel

De Commissie Detailhandel van de BKU, bestaande uit Meindert Schreuder (Voorzitter), Henk Slump, Klaas Brouwer, Bas Romkes en Alby Pasterkamp, zet zich in voor het algemene belang van de lokale detailhandel. De leden wonen jaarvergaderingen bij in de vier winkelcentra op Urk, waardoor ze rechtstreeks kunnen communiceren met winkeliers en hun uitdagingen begrijpen. Daarnaast houdt de commissie minimaal twee tot drie vergaderingen per jaar om strategieën te bespreken en beleid te formuleren ter ondersteuning van de lokale detailhandel.

De commissie volgt ook politieke ontwikkelingen op gemeentelijk, regionaal en nationaal niveau, en neemt standpunten in ter bescherming van de belangen van winkeliers en ondernemers. Het bieden van ondersteuning aan ondernemers is een belangrijk speerpunt. De commissie fungeert als adviesbron en helpt bij problemen oplossen, subsidies aanvragen en het bevorderen van samenwerking tussen winkeliers. Kortom, de Commissie Detailhandel is toegewijd aan het versterken van de lokale detailhandel en het stimuleren van de economische groei op Urk.

BKU commissie Detailhandel:
Voorzitter: Meindert Schreuder
Leden: Henk Slump, Bas Romkes, Klaas Brouwer, Alby Pasterkamp
› Behartiging algemeen belang lokale detailhandel
› Bezoek jaarvergaderingen 4 winkelcentra
› Minimaal 2 á 3 keer vergadering commissie
› Politieke ontwikkelingen volgen