Agenda

Wat doet BKU

Het gebeurt nog wel eens dat leden zich afvragen wat BKU  allemaal voor ze doet. Een terechte vraag. We doen ons best om dat zo goed mogelijk te belichten. Naast de algemene werkzaamheden geven we per commissie een uiteenzetting van de diverse werkzaamheden. En als er vragen zijn, schroom niet om ze ons te stellen.

Het algemeen belang
De belangrijkste functie van BKU is de belangenbehartiging. Het onderhouden van de contacten met de gemeente: aanspreekpunt voor ambtenaren, wethouders en raadsleden. Waar nodig geeft BKU haar mening over actuele zaken, of worden initiatieven genomen die onder de aandacht van de gemeente gebracht worden. Daar zijn uiteraard ook wel eens meningsverschillen, maar uiteindelijk werken we allemaal in het belang van de Urker gemeenschap, waardoor er altijd een oplossing gevonden wordt.

De gemeente is niet de enige partner waar we belang bij hebben. Ook met de provincie en werkgeversorganisaties als VNO-NCW en MKB Flevoland onderhoudt BKU nauwe contacten. Verder wordt met de naburige bedrijvenkringen in Flevoland regelmatig overleg gevoerd, waar provinciale onderwerpen als bijvoorbeeld de komst van Lelystad Airport, of de Flevolandse havenontwikkelingen worden besproken. Want ook die ontwikkelingen kunnen de Urker economie stimuleren.

Maar daarnaast is BKU ook met meer algemene zaken bezig, zoals de ontwikkeling van onze economie op de langere termijn. Samen met een groep gerespecteerde Urker ondernemers hebben we bijvoorbeeld een brainstormsessie gehouden over de vraag hoe Urk er in economisch opzicht in 2030 uit zal zien. Interessante discussies en uitkomsten die in detail uitgewerkt zullen worden.