Energie

De commissie energie binnen de BKU , bestaande uit Tjeerd Hoekstra (Voorzitter), Marten Poelman, Jan Pieter Visser, Jan Loosman, Klaas Kramer, Hein Buiteman, Kees Korf en Hessel van Urk, staat bekend als de motor achter slimme inkoopbeslissingen, gericht op financieel voordeel voor haar leden. Hun expertise ligt in het doelmatig inkopen van elektriciteit, gas en water, wat direct bijdraagt aan kostenbesparingen voor bedrijven. Die strategie zorgt er voor dat we tot nog toe ieder jaar onder de actuele marktprijzen onze stroom inkopen. De BKU heeft met die strategie al miljoenen euro’s voor het Urker bedrijfsleven weten te besparen. Een belangrijk onderdeel voor de BKU, omdat daarmee ook een deel van de werkzaamheden wordt vergoed, omdat er een fee wordt geheven over de gerealiseerde besparingen.

Met een scherp oog voor de belangen van haar leden, zet de commissie zich in voor slimme inkoopbeslissingen. Hun expertise ligt in het doelmatig inkopen van essentiële middelen, wat direct bijdraagt aan operationele efficiëntie voor bedrijven.

De commissie gaat verder dan alleen inkoop en draagt zorg voor het onderhoud van kantoren en het inkopen van office supplies. Als bewakers van de belangen volgt de commissie energie ook de lokale politiek op de voet, met aandacht voor regelgeving die van invloed kan zijn op de bedrijfsvoering.

BKU commissie Energie:
Voorzitter: Tjeerd Hoekstra
Leden: Marten Poelman, Jan Pieter Visser, Jan Loosman, Klaas Kramer, Hein Buiteman, Kees Korf, Hessel van Urk
› Elektriciteit
› Gas
› Bellen
› Office supplies
› Onderhoud kantoren
› Politieke ontwikkelingen volgen