Nieuws

Nieuws van Urk Maritime

Het maritieme cluster Urk ontwikkelt zich in razendsnel tempo. Dit jaar verwachten we een verdere ledengroei naar 40 bedrijven. Er is een strategisch meerjarenplan, en er is een stevige ambitie uitgesproken waar we met het cluster naartoe willen. De komende…

Lees verder…Nieuws van Urk Maritime

Gunning Zeeheldenwijk

Over de aanbesteding van de Zeeheldenwijk is inmiddels al veel gezegd en geschreven. De BKU heeft haar teleurstelling uitgesproken hoe dit proces destijds is verlopen. We maken ons sterk voor het betrekken van Urker onderaannemers aangezien dit mee werd gewogen…

Lees verder…Gunning Zeeheldenwijk

Warmtenet Urk

Bij een nieuwsbericht van de Gemeente Urk waarin wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor Port of Urk en Zeeheldenwijk, het zgn. ‘Nieuw voor Nieuw’ project. Daarnaast loopt ook het ‘Bestaand voor Bestaand’ project wat betrekking heeft op levering warmte…

Lees verder…Warmtenet Urk

Water op Urk

De kop had natuurlijk ook kunnen zijn ‘Water in Flevoland’ of ‘Water in Nederland’, maar we zoomen even in op Urk. Er is al enige tijd een werkgroep actief voor het water-dossier. Er liggen voor Urk een aantal pittige uitdagingen.…

Lees verder…Water op Urk

Ansjoop Race 2024

Op zaterdag 15 juni organiseert de Stichting Urker Botter weer een Ansjooprace. Bemanningen en opvarenden keken vorig jaar terug op een geslaagd evenement en Stichting Urker Botter hoopt dit jaar dan ook weer op veel deelnemers. Als deelnemend bedrijf of…

Lees verder…Ansjoop Race 2024