13 juni 2001

… zag de Bedrijvenkring Urk (BKU) het levenslicht. Momenteel telt de vereniging ruim 220 bedrijven, die in de BKU een perfecte vertegenwoordiging namens het Urker bedrijfsleven zien. De BKU is er voor alle bedrijven op Urk, of bedrijven die nauwe banden onderhouden met het Urker bedrijfsleven. Op deze site vind u een overzicht van het werk dat de BKU doet, zoals: belangenbehartiging richting overheid, netheid van de bedrijventerreinen, economische versterking bevorderen, netwerken, collectieve inkoop en kennisdeling. Heeft u vragen, neem gerust contact op met ons secretariaat: info@bedrijvenkringurk.nl.

Om lid te worden van de BKU kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden, waarop tevens de contributietarieven staan vermeld.

Laatste nieuws

 • Startende ondernemers jaar lang gratis lid van de BKU

  Als startende ondernemer moet je op de kleintjes letten. Je hebt al genoeg te investeren om je bedrijfsactiviteiten goed van de grond te krijgen en om je klanten te benaderen. Kosten voor lidmaatschappen of abonnementen op niet direct noodzakelijke diensten laat je voor wat het is. Bijvoorbeeld het lidmaatschap van

 • Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland stap dichterbij

  Gedeputeerde Staten (GS) hebben 2 besluiten genomen rond de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Het ene besluit gaat over het voorbereiden van een investeringsvoorstel voor Provinciale Staten (PS). Het andere betreft een samenwerkingsovereenkomst met ondernemers. Met deze besluiten komt MSNF weer een stap dichterbij. Gezien het economisch belang van de

 • Beroepen speeddate Berechja College en BKU

  Vorig jaar hebben we voor het eerst een speeddate op het Berechja College georganiseerd. Op die manier krijgen de leerlingen een goed beeld van de beroepen die ze kunnen kiezen, en bij het bepalen van de vervolgopleiding. De leerlingen kunnen zo in een kort tijdsbestek zoveel mogelijk vragen stellen over

 • Flevopenninggala bij Balk Shipyard op Urk

  Op vrijdag 27 januari jl. werd door voorzitter Tom Lansink de sleutel voor het Flevopenningen Ondernemersgala 2017 officieel overhandigd aan burgemeester Pieter van Maaren en Daan Balk van Balk Shipyard. Zowel burgemeester Van Maaren als de heer Daan Balk toonden zich verheugd dat Urk op vrijdag 19 mei a.s. de

 • Onderneming v.h. Jaar: MDV Beheer BV

  In de zomer van 2015 werd de MDV 1 ‘Immanuel’ overgedragen aan de families Kramer en Romkes. De Tesla van de zee werd het schip in de media al snel genoemd. Het illustreert waar dit pilotschip van de stichting Masterplan Duurzame Visserij voor staat. Een initiatief dat vele vaders kent,