13 juni 2001

… zag de Bedrijvenkring Urk (BKU) het levenslicht. Momenteel telt de vereniging ruim 220 bedrijven, die in de BKU een perfecte vertegenwoordiging namens het Urker bedrijfsleven zien. De BKU is er voor alle bedrijven op Urk, of bedrijven die nauwe banden onderhouden met het Urker bedrijfsleven. Op deze site vind u een overzicht van het werk dat de BKU doet, zoals: belangenbehartiging richting overheid, netheid van de bedrijventerreinen, economische versterking bevorderen, netwerken, collectieve inkoop en kennisdeling. Heeft u vragen, neem gerust contact op met ons secretariaat: info@bedrijvenkringurk.nl.

Om lid te worden van de BKU kunt u hier het aanmeldingsformulier downloaden, waarop tevens de contributietarieven staan vermeld.

Laatste nieuws

 • Post Consultancy verkozen tot Netste Bedrijf 2017

  Wie momenteel het bedrijventerrein eens rondkijkt ziet weer diverse nieuwe ontwikkelingen. Bedrijven die nieuwbouwen, aanbouwen of verbouwen. Van visbedrijf tot dienstverleners. Maar er zijn ook genoeg bedrijven die al langer op het bedrijventerrein gevestigd zijn en waar het altijd keurig netjes rond de deur is. Ga daar dan maar eens

 • 7-10 november: Urk Maritime op stand 2406 Europort

  Een aantal jaren geleden is op initiatief van de BedrijvenKring Urk (BKU) een groep maritieme bedrijven gestart met cluster Urk Maritime. Het cluster had als doel om Urk als maritiem centrum op de kaart te zetten. Er werd deelgenomen aan de maritieme beurs in Gorinchem en dit jaar is het

 • ZZL bijdrage voor Urk Maritime

  Voor de uitvoering van het project ‘Versterking Urk Maritiem’ wordt een bedrag van maximaal een half miljoen euro uit de Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) toegekend. Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidieverzoek, dat Braveheart Marine BV namens de deelnemende partijen in het cluster maritiem had ingediend, te honoreren. Economie aanjagen Het

 • Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland grote stap dichterbij

  Provinciale Staten hebben op 19 juli 2017 unaniem ingestemd met het investeringsvoorstel voor de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland(MSNF) en het (gewijzigde) Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vastgesteld. Daarmee is de realisatie van MSNF een belangrijke stap verder. De provincie heeft er vertrouwen in dat MSNF wordt gerealiseerd. De provincie treedt op als

 • Verklaring: “Organisatie sporttoernooi schrapt complete uitslag’

  Gisteren na het versturen van de mail waarin we vroegen om tips, maar ook buiten de mail om in gesprekken met deelnemers, is ons duidelijk geworden dat er meerdere ploegen zijn die het niet zo nauw hebben genomen met het opstellen van spelers die niet bij het bedrijf op de