Bij een nieuwsbericht van de Gemeente Urk waarin wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor Port of Urk en Zeeheldenwijk, het zgn. ‘Nieuw voor Nieuw’ project. Daarnaast loopt ook het ‘Bestaand voor Bestaand’ project wat betrekking heeft op levering warmte vanuit de visverwerkende bedrijven op het huidige bedrijfsterrein.

De warmte vanaf de huidige visverwerkende bedrijven wordt dan ingezet voor ‘bestaand’ Urk’. Hiervoor is een separate projectgroep aan het werk. De technische en financiele business case hiervoor is zo goed als klaar en zal ergens de komende weken worden gepresenteerd aan de Gemeente Urk. De doelstelling is dat ‘Bestaand’ en “Nieuw’ op termijn dan samenkomen in een gezamenlijk energienet.