De gemeente Urk is een stap verder met de ontwikkeling van Energienet Urk, door het tekenen van een overeenkomst met het bedrijf InWarmte. Samen maken de partijen de komende maanden afspraken over het ontwerp, financiën en organisatie van het Energienet. Door het ondergrondse Energienet kunnen bedrijven op Port of Urk straks woningen in de Zeeheldenwijk verwarmen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van restwarmte die vrijkomt bij het koelen en vriezen van vis. Americold en Diepvries Urk, twee bedrijven die in aanmerking komen voor een kavel op Port of Urk, kunnen samen voldoen aan de warmtebehoefte van vrijwel alle woningen in de Zeeheldenwijk. De bedrijven krijgen koude terug en kunnen daarmee efficiënter koelen. Een win-win situatie dus! Deze video geeft een korte uitleg.

De gemeenteraad beslist voor de zomervakantie of de realisatie van het Energienet doorgaat. Als de gemeenteraad positief besluit, gaan de gemeente en InWarmte een samenwerking aan voor de komende dertig jaar. Ondertussen onderzoekt de gemeente samen met de provincie of het haalbaar is om warmte en koude uit te wisselen tussen bedrijven op Zwolsehoek en bestaande woningbouw op Urk.

Bekijk de video met uitleg hier.