Omdat de huidige manager van BKU – Urk Maritime en VVU per 1 september begint aan een nieuwe uitdaging, zijn wij op zoek naar een nieuwe  Algemeen Manager (28-32 uur/wk).

De nieuwe algemeen manager van onze verenigingen is de spin in het web voor onze leden en de oren en ogen van de Urker ondernemers. De functie dient ter ondersteuning van bestuur en leden in de meest brede zin van het woord. Dat betreft zowel administratieve, secretariële, organisatorische als marketing/communicatie gerelateerde werkzaamheden.  Dit omvat van beide verenigingen alle voorkomende werkzaamheden, waaronder:

 • Voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van bestuur en commissies;
 • Organisatie van ledenvergaderingen, activiteiten en overige bijeenkomsten voor leden;
 • Communicatie en PR (website, social media, nieuwsbrief, etc.).
 • Afhandelen van lopende activiteiten en afspraken;
 • Het versterken van de netwerkfuncties van onze verenigingen;
 • Initiëren, organiseren en coördineren van samenwerkingsprojecten tussen de leden;
 • Behartigen van de belangen en het vertegenwoordigen van de verenigingen, bijvoorbeeld richting gemeente en provincie, maar soms ook in de lobby richting landelijke politiek;
 • Verbinden en versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs;
 • Ledenadministratie en ‘lichte’ administratieve werkzaamheden, zoals facturatie van contributie, sponsoring en activiteiten;
 • Ledenwerving/acquisitie en collectieve inkoop;

Voor de BKU is het van belang dat bijvoorbeeld het net gestarte project JOU BKU (Jonge Ondernemers Urk) goed van de grond komt. De BKU heeft zich tot doel gesteld om met dit project de komende jaren vooral de verbinding te zoeken met de nieuwe generatie jonge en/of startende ondernemers.

Urk Maritime stelt alles in het werk om Urk als maritiem centrum aan het IJsselmeer op de kaart te zetten. Daarbij is jouw ervaring met het onderhouden van websites, social media en het organiseren van beurzen heel erg welkom.

Bij de VVU speelt vooral de ontwikkeling van een bronnet dat warmte en koude moet gaan uitwisselen tussen de vriesbedrijven en de Zeeheldenwijk en net nieuwe bedrijventerrein Port of Urk. Daarnaast verwacht de VVU veel van het project Urk Seafood Academy waarin wordt samengewerkt met ROC Friese Poort, in combinatie met een imagocampagne om het werken in de vis te promoten. We verwachten dat jouw gedrevenheid en inzet bij zal dragen aan het succes van deze projecten.

KORTOM: WIJ ZOEKEN EEN ECHTE DUIZENDPOOT!

Die duizendpoot bieden wij een zeer dynamische, afwisselende en zelfstandige functie, waarin jij je eigen werktijden bepaalt en waarin je voortdurend moet schakelen met je (bestuurs)leden en overige stakeholders, met wie wij een relatie onderhouden. Je bent daarom flexibel inzetbaar en voortdurend beschikbaar en bereikbaar.

Wat wij daarnaast van jou vragen is:

 • HBO werk- en denkniveau;
 • Je bent bekend met het Urker bedrijfsleven in de meest brede zin, maar vooral ook in belangrijke sectoren als maritiem, visserij en visindustrie en bouw;
 • Je bent een netwerker en legt makkelijk contact;
 • Politiek-bestuurlijke ervaring, lokaal en mogelijk ook provinciaal;
 • Affiniteit met het organiseren van activiteiten en evenementen;
 • Ervaring met marketing/communicatie gerelateerde werkzaamheden;
 • Competenties: netwerker, verbinder, overtuigingskracht, resultaatgerichtheid, organisatietalent, initiatief.

Wij bieden een goede beloning op basis van opleiding en ervaring. Onze voorkeur gaat uit naar een zelfstandig ondernemer, maar het in loondienst uitvoeren van deze werkzaamheden is bespreekbaar. Daarnaast houden wij de mogelijkheid open om voor de uitoefening van deze functie twee personen aan te nemen, afhankelijk van de geschiktheid en beschikbaarheid van de kandidaten. Mocht je dus worden aangesproken door een deel van dit profiel, schroom dan niet om te solliciteren.

Voor meer informatie over de BKU en deze functie verwijzen wij je naar de website van de BKU: www.bedrijvenkringurk.nl. Je vindt hier deze vacature en een zeer uitgebreide taakomschrijving. Voor vragen over deze functie mag je bij voorkeur mailen naar bestuur@bedrijvenkringurk.nl.

Meer informatie over de Vereniging van Visgroothandelaren vind je op www.vishandelarenurk.nl en over Urk Maritime op www.urkmaritime.nl.

Geschikte kandidaten nodigen wij uit om uiterlijk 28 juni te reageren door het insturen van een motivatiebrief en cv, naar bestuur@bedrijvenkringurk.nl. De sollicitatiegesprekken zullen 5, 6 of 7 juli plaatsvinden (middag of avond). Voor de zomervakantie hopen wij de opvolging van onze huidige manager te hebben afgerond.

Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

================================================================================

 

UITGEBREIDE TAAKOMSCHRIJVING MANAGER BKU/VVU:

 

Algemeen

Het secretariaat is ter ondersteuning van de verenigingen in de brede zin van het woord. Het secretariaat omvat alle voorkomende werkzaamheden, waaronder:

 1. De administratie
 2. Communicatie en PR
 3. Voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen, AB, DB, en commissies
 4. Afhandelen van lopende activiteiten en afspraken
 5. Organisatie van ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten voor leden
 6. Initiëren, organiseren en coördineren van samenwerkingsprojecten tussen de leden, e.e.a. op aangeven van het bestuur.
 7. Behartiging van de belangen
 8. In overleg met het bestuur vertegenwoordigen van de vereniging

Elk van de hoofdthema’s wordt hieronder iets nader uitgewerkt.

De volledige administratie

 • Archivering
 • Postverzorging
 • Email afwikkeling
 • Ledenadministratie
 • Eenvoudige financiële administratie, waaronder facturering en debiteurenbewaking
 • Voorraadbeheer

Communicatie en PR

 • Ledeninformatie via email en magazine
 • Onderhouden van de website en social media
 • Opstellen en verzenden van persberichten

Voorbereiding en verslaglegging van de bestuursvergaderingen

 • Plannen van vergaderingen
 • Inventariseren van agendapunten en opstellen van de agenda
 • Verslaglegging en opstellen actielijst
 • Organiseren en verzorgen van de catering rond vergaderingen

Het afhandelen van lopende activiteiten en afspraken

 • Voortgangsbewaking van projecten
 • Toezien en ondersteuning op naleving van gemaakte werkafspraken

Organisatie van ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten voor leden

 • Het plannen, organiseren en verzorgen van de logistiek rond ledenvergaderingen en overige bijeenkomsten.

Initiëren, organiseren en coördineren van samenwerkingsprojecten tussen de leden, e.e.a. op aangeven van het bestuur.

 • In samenspraak met bestuur opzetten van samenwerkingsprojecten, waaronder projecten op gebied van gezamenlijke inkoop van materialen en diensten
 • In samenspraak met het bestuur opzetten en (doen) uitvoeren van overige acties, al dan niet in samenwerking met derden
 • Het (fysiek) organiseren van samenwerking
 • Procesbegeleiding en voortgangsbewaking

Behartiging van de belangen

 • Samen met het bestuur behartigen van de belangen van de leden van de vereniging
 • Het onderhouden van de contacten met lokale en regionale partners, waaronder gemeente Urk, provincie Flevoland, KVK, VNO-NCW en de bedrijfskringen in de regio en overige organisaties die de leden van dienst kunnen zijn.

Het vertegenwoordigen van de vereniging

 • In overleg en afstemming (samen) met het bestuur vertegenwoordigen van de vereniging
 • Representatie namens de vereniging

Overige activiteiten

 • Organisatie van werkbezoeken
 • Ledenwerving

Voor alle genoemde en overige werkzaamheden geldt dat de uitvoering wordt afgestemd met het bestuur. Daar waar voor de uitvoering van de werkzaamheden kan worden samengewerkt met anderen, wordt dat nagestreefd. De werkzaamheden worden zelfstandig ingevuld. De prioritering van de werkzaamheden vindt plaats in afstemming met het (dagelijks) bestuur.

==============================================================================

BKU in de praktijk

Activiteiten

 • Sporttoernooi: inschrijving ploegen opstarten, speelschema’s maken, geluid regelen, velden vastleggen, prijzen aanschaffen, catering bbq, facturatie, etc.
 • Voorjaarsuitje: programma samenstellen, inschrijving, bus regelen, activiteit bedenken, catering regelen, lunchpakketjes, etc.
 • Scholparty: overleg met Boet, sponsoren benaderen, afstemming Spikker visuals, uitnodigingen, etc
 • Ledenvergaderingen: sprekers zoeken/vastleggen/briefen, agenda samenstellen, zaal boeken, catering afstemmen, geluide, uitnodiging, inschrijving, persbericht, etc.
 • Ontbijten: ondernemer zoeken, afstemmen, uitnodigingen, inschrijving, afstemming catering met/door ondernemer
 • Ondernemer van het Jaar: aankondiging leden ivm groslijst, jury uitnodigen voor bespreking (commissie met vorige winnaar en wethouder + Jan Verhoeff), filmpje maken met Alpha, beeldje regelen met Hessel Bakker, oorkonde maken Spikker, winnaar informeren, geheimhouding, bloemen, persbericht, etc
 • Netste Bedrijf: groslijst, jury (commissie met buitendienst gemeente), oorkonde maken Spikker, goede doel bespreken met winnaar + uitnodigen (500 euro gemeenten/BKU), uitreiking Najaarsvergadering, bloemen, persbericht
 • Middenstander van het Jaar: winkeliersverenigingen vragen naam in te leveren, jury maakt keuze, informeren, oorkonde maken, bloemen, persbericht, etc.
 • Starter van het Jaar (gaat op in JOU BKU)

Inkoop gas en stroom

 • Monitoren dagelijkse prijsontwikkeling (email Vattenfall, persberichten, etc.)
 • Delen informatie marktontwikkelingen in app-groep
 • Periodieke afstemming in app-groep bij ontwikkelingen
 • Overlegmomenten met adviseurs Vattenfall
 • Indien nodig commissie bij elkaar roepen voor overleg met Vattenfall, fysiek of online
 • Inkoopmomenten bepalen met commissie
 • Inkoop via handelsplatform op basis van besluit commissie
 • Afwikkeling jaarlijks voorschot en naverrekening van de fee die in de prijs zit verdisconteerd

Bouw & Infra

 • Vergaderingen voorbereiden
 • Afstemming in app-groep over ontwikkelingen
 • Agenda en notulen
 • Voorbereiding en organisatie bijeenkomsten met sector
 • Belangenbehartiging i.o.m. en i.s.m. Hein

Ondernemen

 • Vergaderingen voorbereiden
 • Afstemming in app-groep over ontwikkelingen
 • Agenda en notulen
 • Voorbereiding en organisatie (kennis)bijeenkomsten met leden
 • Opzetten JOU BKU en alles wat daarbij komt kijken (nieuw initiatief in opstartfase)

Urk Maritime

 • Vergaderingen voorbereiden
 • Afstemming in app-groep over ontwikkelingen
 • Agenda en notulen bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Voorbereiding en organisatie (kennis)bijeenkomsten met leden
 • Website en social media bijhouden
 • Beurzen Europort (2-jaarlijks) en Gorinchem (jaarlijks) organiseren, stand vastleggen, standbouw coordineren, catering ism Tinke VCU, persberichten, PR online en offline
 • Maritieme Toppers met Zeekadetten ondersteuning in PR
 • Belangenbehartiging
 • Ambtelijke werkgroep Regio Deal vergaderingen (4x pjr)
 • Verzorgen nieuwsbrief Regio Deal

Detailhandel

 • Vergaderingen voorbereiden
 • Afstemming in app-groep over ontwikkelingen
 • Agenda en notulen
 • Belangenbehartiging i.o.m. commissie/bestuur

Kring Magazine

 • Verhalen + foto’s verzorgen
 • Zakelijk + gemeentenieuws verzamelen, oproep via mail
 • Columnisten aansturen
 • Jaarlijkse acquisitie voor 6 nummers
 • Opmaak magazine
 • Afstemming drukken en verspreiding GBU
 • Adreslijsten actualiseren bij retouren

Overig/algemeen

 • Facturen klaarzetten voor betaling, kopieën doorsturen naar penningmeester/Profinis
 • Contributiefacturen en facturen diverse activiteiten, fee’s, sponsoringen versturen
 • Betalingen controleren en herinneringen versturen
 • Ledenadministratie, adresbestanden up to date houden, etc.
 • Overleg Schol ivm Arbo en collectieve zorgverzekering
 • Denktank Onderwijs en Bedrijfsleven met NOP (2 of 3 x p.jr.)
 • Professioneel Overleg Flevoland (overleg collega managers bedrijfskringen 2 a 3x p.jr.)
 • Collectief pensioen met Schol/Zwitserleven
 • Website en social media BKU bijhouden.

=============================================================================

VVU in de praktijk

 • Vergaderingen (bestuur en leden) voorbereiden, agenda, notulen, etc
 • Overleg met Visfederatie over lopende zaken en actiepunten
 • Jaarlijkse contributiefacturen versturen (na afstemming Visfederatie) en herinneringen indien nodig
 • Jaarlijkse sponsorfacturen versturen
 • Ledenadministratie (minimaal, weinig verloop)
 • Ad hoc overleg Nederlands Visbureau (minimaal)
 • Belangenbehartiging gemeente en provincie
 • Lobby Den Haag indien nodig (Noordzeeakkoord)
 • Aanjagen voortgang project Bronnet Urk, warmte industrie naar woonwijk/bedrijventerrein
 • Projectleiding Urk Seafood Academy / In de Vis – campagne (uren vergoed uit MKB Deal)
 • Overleg Zuiderzeeland ivm waterzuivering
 • Circulair Water project provincie, met Urker Zalmhuys en Noordzee International
 • Collectieve verzekering (project zit in opstart (Hoekstra en Schol))
 • Collectief pensioen met Schol/Zwitserleven
 • Website bijhouden (geen socials)