Hein heeft het ondernemersbloed door de aderen stromen. Hij komt uit een echte ondernemersfamilie en treedt met het winnen van deze ondernemersprijs in de voetsporen van zijn opa, vader, ooms, broers en neven aangezien Schildersbedrijf KJ Coenen de ondernemersprijs van 2015 al een keer heeft gewonnen.

Isoniq dus. Het is een jong bedrijf want het staat nog maar sinds december 2014 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het ondernemen was Hein Coenen echter niet vreemd, want met KC Bouwburo was hij al heel wat jaren actief, voordat hij met Isoniq begon. Hoe dat precies zo gekomen is, moet hij straks zelf maar vertellen.

Isoniq is gespecialiseerd in slimme, innovatieve oplossingen voor de bouw. Ze combineren het bedenken van innovaties met het produceren van bouwknoop oplossingen binnen de isolatieschil voor de bouw. ‘Door innoveren slimmer issoleren’, is hun slogan. En de missie is ‘het creëren van de perfecte issolatieschil.’

Isoniq werkt nauw samen met producenten en innovators uit de bouwsector om zo te voldoen aan de hoogste bouw-, en isolatiestandaarden voor lastige detailleringen. Hun producten zijn de nieuwe standaard voor de ideale aansluitingen van isolatievlakken, waarmee lastige details volledig isolerend en razendsnel uitgevoerd worden. Isoniq is het verbindende element in dak- en gevelisolatie.

Hein Coenen won met Isoniq het afgelopen jaar de Participatiepenning van de provincie Flevoland. Nadat hem die waardering op Urk al ten deel was gevallen, viel hij in Flevoland dus ook in de prijzen. Het is een van de redenen waarom de jury heeft besloten om dit bedrijf nu dan tot Onderneming van het Jaar uit te roepen.

De jury van de Participatiepenning noemde Isoniq een jong bedrijf dat inclusief werkgeverschap in het DNA heeft en zeer actief is met het helpen van mensen die het lastig hebben in het leven of op de arbeidsmarkt. Isoniq is al vier jaar actief met inclusief werkgeverschap. Bij Isoniq is het gehele personeelsbestand toegewijd om mensen kansen te bieden en wordt er onbevooroordeeld en met respect in teams met elkaar samengewerkt.
Bij Isoniq (en dat herkennen wij als Urker ondernemers) is het vanzelfsprekend om mensen met een (arbeids)beperking te helpen. Isoniq’s onbaatzuchtige instelling zal veel werkgevers aanspreken, ook MKB-werkgevers die nog niet tot inclusief werkgeverschap zijn overgegaan en door de voorbeeldige inzet van Isoniq geïnspireerd raken om zélf ook deze stap maken. Daarmee levert Isoniq een belangrijke bijdrage op weg naar een volledige inclusieve arbeidsmarkt in Flevoland.

Een ander in het oog springende aspect is natuurlijk de nieuwbouw die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden, en waar Isoniq eind 2019 zijn intrek nam. Een prachtig en in het oog springend pand, waarmee nog maar eens wordt benadrukt hoe ambitieus de plannen voor de toekomst zijn.

Dit alles bij elkaar heeft de jury doen besluiten om Isoniq dit jaar te eren met de titel Onderneming van het Jaar 2019. Daarom geef ik nu graag het woord aan Inge Ezinga van de Rabobank om het stokje van mij over te nemen en onze blijken van waardering te overhandigen.