Afgelopen zomer liet het Rijk weten dat ze samen met de regio 30 miljoen gaat investeren in Noordelijk Flevoland, via een zogenaamde Regio Deal. Daarvan gaat 14,5 miljoen richting de maritiem Urker sector en 5 miljoen naar de IJsselmeervisserij. De Noordoostpolder kan 10,5 miljoen investeren in ‘smart mobility’.  

De ministers Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en andere betrokken schrijven dat ze samen met de gemeenten Urk en Noordoostpolder samenwerken aan de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en een impuls willen geven aan het maritiem cluster op Urk. Daarnaast wordt in de Noordoostpolder samengewerkt aan innovatie en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van ‘smart mobility’. Daarom zou voor 8 miljoen het Mobiliteit- en Infrastructuur Test Centrum (MITC) van Lelystad naar Marknesse verhuisd moeten worden. Dit moet het centrum in Nederland worden voor de ontwikkeling van technologie voor mobiliteit, smart mobility. De Duits Nederlandse windtunnel krijgt bovendien een update van 2,5 miljoen euro.

De Regio Deal is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 15 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 15 miljoen euro in. Daarmee is de begroting voor de deal rond. De initiatieven dragen bij aan de werkgelegenheid en brede welvaart voor de inwoners. Na het akkoord is de provincie aan de slag gegaan met het organiseren van de uitvoering. Verwacht wordt dat nog dit jaar gestart kan worden met de uitvoering.

Het maritieme cluster op Urk wil vooral inzetten op talentontwikkeling, innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een nieuwe maritieme campus op Urk. Deze draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de maritieme sector en biedt jongeren de kans om zich te specialiseren. Op deze manier blijft Noordelijk Flevoland ook in de toekomst een koploper op maritiem gebied. Met de Regio Deal wordt ook een impuls gegeven aan de fysieke omgeving, zoals de buitendijkse haven en het nieuwe binnendijkse bedrijventerrein.