Op 17 februari organiseerde de Bedrijvenkring Urk in samenwerking met de gemeente Urk een ondernemersavond. Tijdens de bijeenkomst is gesproken over de aanpak van ondermijning en de gevaren van cybercriminaliteit.

Ondermijning

Van ondermijning is sprake wanneer criminelen de bovenwereld gebruiken voor hun criminele activiteiten. Zo kunnen leegstaande panden op een bedrijventerrein gebruikt worden voor de productie van drugs. Of kunnen criminelen via legale bedrijven proberen hun crimineel verdiende geld wit te wassen. Ondermijning heeft een ontwrichtend effect op de samenleving, schaadt de eerlijke ondernemer en tast de leefbaarheid op bedrijventerreinen aan. Meld Misdaad Anoniem gaf een presentatie over hoe anoniem melden in zijn werk gaat, waarbij anoniem ook echt anoniem is.

Klik hier voor presentatie Meld Misdaad Anoniem

Cybercriminaliteit

Iedere ondernemer komt vroeg of laat hiermee in aanraking. Veel ondernemers denken dat zij niet interessant genoeg zijn. Maar wat digitale criminelen vaak doen, is schieten met hagel. En dan kan iedereen worden geraakt. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn: ondernemers kunnen grote geldbedragen of gegevens kwijtraken. In sommige gevallen wordt zelfs de hele bedrijfsvoering platgelegd.

Door het nemen van bepaalde maatregelen, zoals het tijdig updaten van software en het maken van back-ups, kan het risico om slachtoffer te worden van digitale criminaliteit flink worden verkleind.

Klik hier voor de presentatie met praktische voorbeelden, tips en handreikingen. 

Contact

Heeft u, al dan niet naar aanleiding van deze ondernemersavond, vragen over het thema ondermijning? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Urk via ondermijning@urk.nl. Als u signalen van ondermijnende criminaliteit wil melden, dan kan dat bij de politie via 0900-8844 of bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voor vragen over cybercriminaliteit kunt u contact opnemen met de gemeente Urk via gemeente@urk.nl of kijk op www.hackhelpdesk.nl.