De Gemeente Urk zet vol in op vooruitgang met een frisse blik op de economie. Een ambitieuze nieuwe economische agenda, geworteld in de omgevingsvisie, staat centraal voor de komende jaren. Deze gaan wij in de komende maanden afronden.
 
Ruimte: Herdefiniëren van Bedrijventerreinen
Naast de ontwikkelingen van Port of Urk, die in volle gang doorgaan, komt onder het thema ‘ruimte’ ook het heroverwegen van bestaande bedrijventerreinen hoog op de agenda. Een gedegen integrale bedrijventerreinen visie voor deze gebieden gaan we maken, waarbij efficiëntie, duurzaamheid en innovatie centraal staan.
 
Dienstverlening en Menselijk Kapitaal
Bovendien ligt de focus op het professionaliseren van onze dienstverlening en het optimaal benutten van de talenten op en rond Urk (human capital). Door te investeren in mensen en efficiëntie streeft Urk naar een nog krachtiger bedrijfsleven en hier willen wij een handje bij helpen.
 
Toerisme en Recreatie in het Vizier
Een ander speerpunt betreft toerisme en recreatie. Urk kijkt naar manieren om deze sectoren te versterken en te laten bloeien. Initiatieven en plannen worden gesmeed om de aantrekkingskracht van Urk als bestemming te vergroten.
 
De komende periode zal de Gemeente Urk hard werken aan deze pijlers, met oog voor duurzame groei en welvaart voor onze ondernemers en haar werknemers. 
 
Samenwerking in Noord Flevoland
De Gemeente Urk en Noordoostpolder werken samen aan de Ontwikkelstrategie Werklocaties in Noordelijk Flevoland, als onderdeel van bredere economische vernieuwing. Voorheen bekend als ‘Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland’, wordt de strategie geüpdatet en integraal onderdeel van toekomstplannen.
 
De herziening beoogt een duidelijke visie te creëren die de groei van werklocaties bevordert en economische vitaliteit versterkt. Dit maakt deel uit van de bredere Urker economische agenda, met focus op samenwerking en synergie tussen diverse werklocaties. Het doel is het creëren van een gunstig klimaat voor bedrijven, innovatie te stimuleren en werkgelegenheid te bevorderen. Zo zet de Gemeente Urk samen met Noordoostpolder stappen naar een sterke, duurzame economie in Noordelijk Flevoland.