Voor de uitvoering van het project ‘Versterking Urk Maritiem’ wordt een bedrag van maximaal een half miljoen euro uit de Zuiderzeelijngelden Noordelijk Flevoland (ZZL-NF) toegekend. Gedeputeerde Staten hebben besloten het subsidieverzoek, dat Braveheart Marine BV namens de deelnemende partijen in het cluster maritiem had ingediend, te honoreren.

Economie aanjagen
Het doel van het project is om samenwerking te stimuleren die zich richt op uitbreiding en versterking van de maritieme sector in Noordelijk Flevoland. Urk is van oorsprong de bakermat van het maritieme bedrijfsleven in Noordelijk Flevoland en wil die rol versterken, vooruitlopend op de beoogde realisatie van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland over een paar jaar ten zuiden van Urk. Krachtenbundeling door samenwerking van bedrijven op het gebied van innovatie, businessontwikkeling, marketingactiviteiten en kennisdeling en onderwijs biedt de maritieme sector in Noordelijk Flevoland kansen om optimaal te profiteren van de komst van de maritieme servicehaven.

Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “Dit initiatief is een belangrijke impuls voor de economie van Urk en Noordelijk Flevoland. Door middel van regionale samenwerking bijdragen aan versterking van de (kennis)economie en verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio, dat is precies wat we met het programma Zuiderzeelijngelden willen.”

Urker speerpunten
De helft van de middelen om het project uit te voeren komt uit private bijdragen van Braveheart BV, betrokken MKB- bedrijven en het onderwijs. Met de honorering van de aanvraag van 500.000 euro uit ZZL-middelen is er dekking voor het totale begrote projectbudget en kan het project van start.

Wethouder Freek Brouwer is daar blij mee: “Een speerpunt van het economisch beleid van de gemeente Urk is het verder ontwikkelen van maritiem Urk. Het project “Versterking Urk Maritiem” past hier naadloos in en voldoet aan de visie en uitgangspunten van de Zuiderzeelijngelden.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en wordt naar verwachting eind 2019 afgerond.