De kop had natuurlijk ook kunnen zijn ‘Water in Flevoland’ of ‘Water in Nederland’, maar we zoomen even in op Urk. Er is al enige tijd een werkgroep actief voor het water-dossier. Er liggen voor Urk een aantal pittige uitdagingen.

De afgelopen jaren ontwikkelt zich het dossier ‘Water’ zich gelijdelijk aan van uitdaging naar probleem. Waterdruk wordt minder, bedrijven hedden een te kleine aansluitingen waardoor er ‘gebufferd’ moet worden. Het nieuwe bedrijfsterrein Port of Urk werd geconfronteerd met een besluit van Vitens dat er daar alleen ‘kleine’ (4kuubs) aansluitingen aangelegd gaan worden, wat een beperking is voor visverwerkende bedrijven die evt naar Port of Urk willen verhuizen. Inmiddels is de Water-werkgroep aan het onderzoeken of inname vanuit het IJsselmeer een mogelijkheid is met een zuivering naar zgn. proceswater. De komende tijd zal duidelijk worden of de proceswater-route concreet kan worden.

Ook op het huidige terrein, Zwolsche Hoek, begint het inmiddels te knellen. Er zijn bedrijven die inmiddels ook aan bufferen niet voldoende hebben, dus er wordt hard gewerkt aan een korte- en lange termijn oplossing. BKU/VVU werkt hierin nauw samen met de gemeente, provincie, Waterschap, Rijkswaterstaat, en Vitens.