Op 17 februari organiseerde de BKU in samenwerking de gemeente Urk en sponsor Rabobank een ondernemersavond. Het was de eerste bijeenkomst sinds de laatste lockdown, dus ook de eerste van dit jaar. Voorzitter Louwe Kramer trapte af met een verlate ‘nieuwjaarstoespraak’.

Ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen ziet de voorzitter ook nieuwe problemen opdoemen. “Er gloort licht aan het einde van de corona-tunnel, maar door het toegenomen vertrouwen in de economie is er weer een grotere behoefte aan energie wat weer zorgt voor torenhoge prijzen voor gas en elektra. De inflatie heeft ook een recordhoogte bereikt en de koopkracht is er behoorlijk op achteruit gegaan”, aldus Louwe die wel vol vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Visserij

De voorzitter constateert ook dat het Urker bedrijfsleven door de bank genomen de achterliggende tijd ondanks alles goed gedraaid heeft. De visbedrijven doen goede zaken en ook de bouwbedrijven hebben het druk. Wel maakt de voorzitter zich grote zorgen over de visserij: “De bedreigingen die de afgelopen jaren opdoemden zijn er nog steeds of zijn in hevigheid toegenomen. De overheid gaat een flinke subsidiepot met geld beschikbaar stellen voor sanering maar dat is niet wat de Urker vissers willen. Die willen niet afvloeien maar innoveren. Bovendien maakt de visindustrie zich zorgen over de borging van de aanvoer van Noordzeevis”.

Migrantenhuisvesting

Over de visindustrie gesproken, doemt gelijk een ander probleem op, waar de voorzitter aandacht voor vraagt: “De groei van deze sector brengt met zich mee dat meer handjes nodig zijn. Daarvoor zijn we afhankelijk van buitenlandse werknemers, die we ook goed willen huisvesten. Het heeft echt prioriteit, want we horen nu al van bedrijven dat ze productielijnen stil moeten zetten omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is. Personeel dat er wel kan komen, maar waarvoor geen onderdak is.”

Misschien kan die huisvesting versneld gevonden worden op een kavel van het nieuwe bedrijventerrein Port of Urk. Een ontwikkeling waar ook de BKU reikhalzend naar uitziet. Eind maart, begin april zou de uitspraak van de Raad van State bekend moeten zijn. De provincie is positief en heeft voor het geval dat, een plan B klaarliggen zodat er toch doorgepakt kan worden. “We wachten het vol spanning af”, aldus voorzitter Kramer.

Weer los

Verder benadrukte de voorzitter van de BKU de goede verstandhoudingen met gemeente en provincie en blikte hij kort vooruit op wat de leden van de BKU met het versoepelen van de maatregelen mogen verwachten, zoals 8 maart een verkiezingsdebat, lancering van Jonge Ondernemers Urk (JOU BKU), een avond over de toekomst van de Urker bouwsector, de jaarvergadering, een voorjaarsuitje en hopelijk weer een sporttoernooi. “We mogen weer los en we hopen jullie weer wat vaker te zien de komende tijd”, zo besluit de BKU-voorzitter.