Regio

Eind mei had de minister al een extra bedrag van 40 miljoen beschikbaar gesteld maar toen zat er nog steeds een gat van 45 miljoen euro in de begroting. In overleg met regionale overheden is daar nu een oplossing voor gevonden. De provincies Friesland, Flevoland en Overijssel gaan samen ook nog eens 15 miljoen euro extra uittrekken voor het project. De laatste 15 miljoen wordt gerealiseerd door versobering van het plan.

Die versobering houdt in dat de vier nieuwe basculebruggen in de Afsluitdijk geen vluchtstroken krijgen, zoals die er nu ook niet zijn. Door de klus zelf uit te voeren in combinatie met een gunstige btw-regling acht de regio een tweede besparing van 9 miljoen haalbaar. De minister stelde als voorwaarde voor de extra bijdrage vanuit het rijk ook dat de regio garant moet staan voor eventuele tegenvallers bij de aanleg. Zij zullen ook verantwoordelijk worden voor de aanbesteding en uitvoering van het project.

Gedeputeerde Klaas Kielstra van Friesland, de provincie die ook de regie krijgt, verwacht dat de bouw kan beginnen zodra de vernieuwing van de Afsluitdijk klaar is. De verwachting is dat de bouw ongeveer 2,5 jaar tijd in beslag neemt. Gemeenten reageren verheugd op het nieuws.

Vaargeul

Onder meer bedrijven op Urk kunnen profiteren van een grotere sluis in de Afsluitdijk. Wethouder Post zegt erg blij te zijn met het nieuws. ‘Urker kotters willen graag naar Urk komen voor onderhoud, maar kunnen vaak niet omdat ze te diep liggen. En dat is straks opgelost’, aldus Post. ‘Het is niet alleen de sluis die verbreed en verdiept wordt, maar ook de vaargeul tot voorbij Urk wordt uitgediept tot een diepte waardoor alle schepen naar Urk kunnen komen.’

Voor de nieuwe sluis is jarenlang gelobbyd. Friesland ondernam drie vergeefse pogingen voor een miljoennbijdrage van de Europese Unie. De laatste weken ging het hard. Eerst maakte het kabinet bekend dat er 40 miljoen beschikbaar komt. Vervolgens bleek ook Rijkswaterstaat met geld te kunnen schuiven. Inclusief 15 miljoen duro die er nog bij moet draagt de regio bijna 90 miljoen euro bij.

BRON: De Noordoostpolder