Net als voorgaande jaren ondersteunt het Urker bedrijfsleven het First Responder Sytem.

Sinds 1998 staat de FRS zeven dagen in week, 24 uur per dag paraat om binnen 5 minuten ter plaatse te kunnen zijn in geval van nood. De FRS- auto wordt bemand door goed opgeleide vrijwilligers van het Rode Kruis Urk.

Door allerlei bezuinigingen zijn de bijdragen vanuit provincie en zorgverzekeraars weggevallen. Om die reden is er vanuit bedrijfsleven en bevolking een inzameling gehouden, waarbij bedrijfsleven de BKU machtigde om één keer per jaar een bedrag te incasseren.
Dit jaar leverde dit een bedrag op van 5325 euro, dat inmiddels overgemaakt is aan de FRS. De BKU bedankt de donateurs opnieuw hartelijk voor hun bijdrage.