Een week na de US ambassadeur bezoek de volgende VIP Urk: Kees van der Staay. Na zijn jarenlange carrière als Tweede Kamerlid voor de SGP, is hij onlangs benoemd tot Gezant voor de Maritieme maakindustrie waarbij hij de door zijn voorganger gemaakte Sectoragenda zal gaan uitvoeren.

In de maritieme sectoragenda worden de volgende 5 actielijnen gedefinieerd maar voor Urk zijn vooral onderstaande onderdelen interessant:

  • Het Maritiem Masterplan

Het doel van het Maritiem Masterplan is om betrouwbare, concurrerende en modulaire klimaatneutrale schepen te ontwikkelen, bouwen en te beheren. Gestreefd wordt om ca. 40 klimaatneutrale demonstratieschepen te ontwikkelen met nieuwe werkwijzen: cyclisch, modulair en digitaal. Totale verwachte investering is € 1,1 miljard. € 100 miljoen directe en € 110 miljoen voorwaardelijke toekenning vanuit het Nationaal Groeifonds. Via de subsidieregeling wordt er gezorgd voor cofinanciering door de sector voor de demonstratieprojecten. Daarnaast draagt de sector bij in de ontwikkeling van en de informatie-uitwisseling via het digitale platform.

  • De werf van de toekomst

Doel is om hier de modernste schepen te bouwen (circulair & schaalbaar) met 10-15% kostenreductie via o.m. digitalisering & robotisering. Tevens helpt dit het personeelstekort op te lossen. Vanuit de overheid ligt het eigenaarschap bij het ministerie van EZK in samenwerking met Defensie. Vanuit de sector zal Netherlands Maritime Technology het eigenaarschap op zich nemen.