Trade Office biedt bedrijven kansen op de internationale markt. Als onderdeel van Kennispoort Regio Zwolle is Trade Office het onafhankelijke steunpunt voor internationaal zakendoen in de Regio Zwolle. Innovatieve ondernemers vinden bij Trade Office kennis, onderzoekscapaciteit, ervaring en een internationaal netwerk om grensoverschrijdend zaken te kunnen doen.

U denkt aan marktvergroting, maar waar haalt u de kennis over nieuwe markten vandaan? Trade Office ontwikkelt marktkennis voor ondernemers.

Business-scan
Trade Office helpt ondernemers met internationaliserings-vraagstukken door middel van bedrijfsspecifiek onderzoek naar nieuwe markten voor uw product of dienst; de business-scan. De business-scan brengt voor uw product of dienst de marktpotentie, marktkanalen en concurrenten in een buitenlandse markt in kaart.

Wilt u meer informatie over Trade Office of bijvoorbeeld een scan uit laten voeren? Neem gerust vrijblijvend contact op met Wibo van Wier, programmamanager International Business via wibo@tradeoffice.nl of bel naar Trade Office +31 (0)38 202 2024.

U denkt erover te beginnen met exporteren of een nieuwe buitenlandse markt te betreden. Maar hoe pakt u dat goed aan?

International Business Coach
Welke markt biedt kansen voor uw bedrijf? En wat moet u doen om die kansen te verzilveren? Met het coachingstraject van de International Business Coach, komt u tot een duidelijk stappenplan waarmee u direct aan de slag kunt. Edwin ter Burg is de international businesscoach. Hij is een ervaren ondernemer met een groot internationaal netwerk.

Het coachingstraject bestaat uit een aantal gesprekken met uw coach. Tijdens deze gesprekken komt onder andere het volgende aan bod:
• Analyse van de sterke punten van uw onderneming en kansen in het buitenland.
• De beste internationale mogelijkheden voor uw bedrijf.
• Bespreking van de noodzakelijke middelen om tot internationalisering te komen.
• Structurering van internationale activiteiten.

Neem voor meer informatie over bovenstaand traject gerust vrijblijvend contact op met Edwin ter Burg via edwin@tradeoffice.nl of door te bellen met Trade Office +31 (0)38 202 2024.