Op 30 juni zaten we om tafel bij de Gemeente Urk voor de presentatie van deze subsidieregeling, 31 juli moesten voorstellen worden ingediend. Die deadline werd vlak daarna fors teruggeschroefd. Uiteindelijk lagen er 20 juli toch 24 aanvragen bij de gemeente vanuit de visververwerkende en maritieme sector.

De tijd was al kort maar werd uiteindelijk nog een flink stuk korter, maar een subsidiepot van 30 miljoen biedt natuurlijk veel kansen voor bedrijven. We hebben waar mogelijk de bedrijven geholpen om op tijd hun aanvraag in te dienen. Nu is het wachten welke projecten en initiatieven er vanuit de vijf aangewezen visserijgemeenten worden uitgekomen. Daarna begint het pas echt. Plannen zullen dan verder uitgewerkt en onderbouwd moeten worden. Naar verwachting weten we eind dit jaar wie de gelukkigen zijn.