Vanuit de Vereniging van Visgroothandelaren (VVU) wordt samen met gemeente Urk, provincie en het waterschap gekeken naar mogelijkheden voor het leveren van warmte aan de nieuw te bouwen woonwijk Schokkerhoek. Een ambitieus plan, maar wel zeer realistisch.

In de zoektocht van gemeente, waterschap en visindustrie (VVU) naar gasloze, co2 reducerende en slimme energiebesparende oplossingen, hebben deze drie diverse keren met elkaar om tafel gezeten om de mogelijkheden te verkennen. De grote visbedrijven met eigen koel- en vriesinstallaties moeten nu veel warmte lozen om de lage temperaturen te bereiken, vooral in de zomermaanden. Het plan is om die restwarmte op te vangen en in grote warmtebronnen ondergronds op te slaan en/of via een bronnet te distribueren naar bedrijven of huishoudens die de warmte nodig hebben. Met het oog op de ambities om de nieuwe woonwijk Schokkerhoek gasloos te bouwen en de nabijheid van die wijk, ligt die koppeling wel heel erg voor de hand.

Het is een prestigieus plan, ontstaan om de vrijkomende warmte uit de industrie te (her)gebruiken voor de verwarming van bedrijven op het industrieterrein en voor de nog te bouwen woonwijken. Op den duur zou zelfs heel Urk aangesloten kunnen worden. Als het aan de regering ligt vóór 2030.

In de nabije toekomst gaat het waterschap warmte uit het oppervlaktewater toevoegen aan het net. Het waterschap heeft de ambitie van het gemaal Vissering het meest duurzame gemaal ter wereld te maken. De plannen zijn inmiddels besproken en bekend bij de plaatselijke aannemersvereniging en wooncorporatie Patrimonium. Alle betrokken partijen zijn positief want hier liggen kansen om energie en dus ook geld te besparen.