Regio Deal Noordelijk Flevoland is ingediend bij het Rijk door de provincie Flevoland met de gemeenten Noordoostpolder en Urk en diverse andere partijen. De aanvraag Regio Deal kent twee programmalijnen: het programma Maritiem Cluster Urk en het programma Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum (MITC) in Marknesse. In totaal gaat het om een investering van ruim 180 miljoen euro.

Regio Deal
De aanvraag Regio Deal Noordelijk Flevoland kan gezien worden als een uitnodiging aan het Rijk om de samenwerking en investeringen in Noordelijk Flevoland te intensiveren. Gedeputeerde Jan-Nico Appelman: “In de aanvraag Regio Deal Noordelijk Flevoland combineren we nationale en regionale ambities. Zo wordt de toppositie van Nederland én de regio versterkt.”

Maritiem Cluster Urk
Met het programma Maritiem Cluster Urk wordt ingezet op de verdere ontwikkeling van de maritieme sector op Urk. Het maritiem cluster is gebouwd rond enkele grote internationale bedrijven die soms al generaties koploper zijn in hun specifieke bedrijfstak. Deze bedrijven behoren alle tot de mondiale top en hebben Urk als gezamenlijke uitvalsbasis. Groei, verbreding en innovatie zijn voor het maritiem cluster een noodzakelijke randvoorwaarde voor een duurzaam bestaan. De regio ziet het als uitdaging om het vestigingsklimaat voor de maritieme sector op Urk te behouden, te verbreden en te versterken én er een aantrekkelijk arbeidsklimaat te ontwikkelen om, als onderdeel van de sector Nederland Maritiem, aangesloten te blijven bij de top van Nederland en Europa. Jan-Nico Appelman: “Met de aanvraag Regio Deal willen we de kansen voor de doorontwikkeling van het Maritiem Cluster Urk benutten en de knelpunten die dit in de weg staan oplossen.”

Mobiliteit en infrastructuur Test Centrum (MITC)
RDW heeft de ambitie om haar testbaan in Lelystad te verplaatsen naar Marknesse en rond deze testbaan een Mobiliteit en Infrastructuur Test Centrum te ontwikkelen in samenwerking met andere partijen. Door de unieke combinatie van high tech testfaciliteiten en de goede reputatie van NLR en RDW als onafhankelijke, betrouwbare instituties, kan in Marknesse invulling worden gegeven aan de behoefte om voertuigen te testen voor Europese typegoedkeuring. Het MITC past in het streven van het Rijk om “Nederland Testland” waar te kunnen maken en sluit aan bij de ambitie van de regio om voor smart mobility proeftuin van Nederland te zijn. Het MITC zoekt met behulp van slimme ICT-toepassingen oplossingen voor vraagstukken rond bereikbaarheid, mobiliteit , cyber security en de ontwikkeling van schone en duurzame voertuigen, en test deze op locatie.

Investering
Met de totale aanvraag Regio Deal Noordelijk Flevoland is een investering gemoeid van ruim 180 miljoen euro. Ruim 150 miljoen euro wordt ingezet door de samenwerkingspartners (bedrijven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen). Daarnaast wordt in de Regio Deal nu een beroep gedaan op het Rijk voor 25 miljoen euro.