In de maanden februari t/m april j.l. is op het bedrijventerrein een vraagbundeling georganiseerd om te onderzoeken hoe groot de behoefte is aan breedband via glasvezel en hoe groot de bereidheid is onder de ondernemers om dit in coöperatief verband te realiseren. Conclusie: een coöperatie is in ieder geval niet het juiste model, maar er is potentieel, mits de prijzen laag blijven.

Respons
Relatief weinig ondernemers (ca. 20-30 stuks) reageerden direct naar aanleiding van. de brief. De deelnemende ICT-bedrijven hebben vervolgens een verdeling gemaakt van de bedrijven die niet gereageerd hebben en hebben met deze bedrijven een mail- en belactie gedaan. Dit resulteerde in een totaal van ca. 120 positieve reacties.
Bij de vraagbundeling zijn ook alle adressen langs de Domineesweg meegenomen. Maar er kwam uit deze hoek zo weinig respons, dat deze vooralsnog in de berekeningen niet meer is meegenomen.
De meeste ondernemers geven aan internet belangrijk of zeer belangrijk te vinden. Er wordt relatief weinig voor een maandelijks internet abonnement betaald (64% minder dan 50 euro) en de bereidheid om meer te betalen is niet groot (47% tot maximaal 100 euro). Hoewel de meeste ondernemers aangeven interesse te hebben om mee te doen, is de bereidheid om deelnemer te worden in een coöperatie minder groot. Enkele ondernemers zien risico’s. Uit gespreken met enkele ondernemers is gebleken dat ondernemers het liefst bezig zijn met hun core business en telecomverbindingen als een noodzakelijk kwaad zien waar ze het liefst zo min mogelijk tijd en geld aan spenderen.

Kosten-baten
Initieel is in het plan gerekend met 40% (240) deelname. De prijzen waren hierop afgestemd. Naar aanleiding van de resultaten van de vraagbundeling is een kosten-opbrengsten plaatje gemaakt van 95 deelnemers en 130 deelnemers. Hieruit is gebleken dat voor een renderende business case de prijzen verhoogd moeten worden. De coöperatie begint te renderen bij minimaal 130 deelnemers. Uitgangspunt daarbij is dat er een volledig dekkend glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein wordt aangelegd.

Opties
Ondanks het feit dat de investeringskosten niet eens zo hoog zijn, kunnen we de conclusie trekken dat gezien de risico’s het coöperatie model in deze situatie niet het meest geschikte model is. Desondanks kan uit de vraagbundeling geconcludeerd worden dat er wel potentieel is, mits de prijzen laag blijven, aanzienlijk lager dan de huidige marktprijzen. Mogelijke andere opties zijn:

1. De deelnemende ICT-bedrijven investeren gezamenlijk in het netwerk.
2. Het netwerk wordt door een commerciële marktpartij aangelegd.
3. De BKU organiseert een gezamenlijke inkoop zoals dat reeds met energie is gedaan.

Deze drie opties worden momenteel bestudeerd en besproken binnen de BKU, in overleg met de initiatiefnemers.