Ondernemers, bestuurders, docenten en leerlingen uit Noordoostpolder en Urk gingen donderdag 8 november bij ROC Friese Poort met elkaar in gesprek aan de hand van vijf stellingen. Met een actieve en coöperatieve houding spraken de diverse aanwezigen met elkaar over verantwoordelijkheid, regie en ontwikkeling.

Uitspraken als: “maak je als bedrijfsleven zichtbaar”, “homogeniteit is er niet, diversiteit maakt het interessant”, “de taak van het onderwijs is om studenten wendbaar en flexibel te maken”, “onderwijs moet dienst gevend zijn” en “wij zouden graag struikelen over de docenten in ons bedrijf” maakte de discussie interessant.

Dagvoorzitter Hennie Bogaards vatte de avond samen: “we zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een sterk economisch Noordoostpolder en Urk. Het is belangrijk dat we nieuwsgierig blijven als onderwijs en ondernemers en dat we onze jongeren hiertoe ook uitdagen. We spreken elkaars taal misschien nog niet altijd, maar al doende leren we. We moeten kritisch naar elkaar blijven en samen maatwerk leveren voor de nieuwe werknemer. Zo zorgen we samen voor een sterke economie in onze regio.”

De onderwijsinstellingen, Bedrijvenkring Urk en Bedrijven Actief kijken terug op een geslaagde avond. “Vanuit deze bijeenkomst hebben we met elkaar besloten om voor Noordelijk Flevoland meer met elkaar in gesprek te gaan. Met als doel een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. We zien dit als een regio opdracht. We gaan dit doen middels de ‘bestaande’ commissie waarmee we ook deze bijeenkomst hebben georganiseerd. Voor nu noemen we het een danktank. Opdracht voor de denktank is om in (Noord) Flevoland elkaar meer op te zoeken en met elkaar en over en weer te werken aan een betere beeldvorming over het onderwijs en bedrijfsleven en de verschillende beroepsgroepen. Er wordt nagedacht over het gezamenlijk organiseren van een banenbeurs, bedrijfsbezoeken en andere activiteiten.