In de zomer van 2015 werd de MDV 1 ‘Immanuel’ overgedragen aan de families Kramer en Romkes. De Tesla van de zee werd het schip in de media al snel genoemd. Het illustreert waar dit pilotschip van de stichting Masterplan Duurzame Visserij voor staat. Een initiatief dat vele vaders kent, maar wat symbool staat voor de innovatiedrang bij de visserijsector. Vanaf 2010 is hard gewerkt om dit schip uiteindelijk ook in de vaart te krijgen. En het waren de families Kramer en Romkes die in gezamenlijkheid hun nek uitstaken en opdracht geven voor de bouw van het schip.

Het hypermoderne schip herbergt onder andere de volgende opvallende innovaties:
• De rompvorm zorgt voor 30% minder weerstand
• Het casco is 20% lichter dan een traditioneel schip
• Sorteermachine aan boord, dus ononderbroken koelketen
• Mechanisch strippen wordt verder doorontwikkeld

Maar het belangrijkste:
• 80% brandstofreductie t.o.v. traditionele schepen in 2010
• 80% emissiereductie CO2.

Begin 2016 werd dan ook trots verslag gedaan van de eerste resultaten van de MDV 1. Het verwachte verdienmodel was gerealiseerd. De besommingen liepen in lijn met de prognoses en het brandstofverbruik lag met 6700 liter per week gelijk aan de doelstellingen, waarmee het risico van prijsstijgingen in de brandstoffen gedempt werden. En ook het initiatief met de twinrigpuls verloopt naar behoren. Er wordt uitgegaan van een terugverdientijd van 9-10 jaar.

Het initiatief van de stichting MDV en de betrokken ondernemers trekt ieders aandacht, collega’s, politiek landelijk en Europees en vele mediabedrijven. Uiteindelijk wordt het schip zelfs genomineerd voor de Schip van het Jaar verkiezing van 2016. En het won de prijs bovendien.

Premier Rutte was lovend tijdens de prijsuitreiking: “De Immanuel is een sprekend voorbeeld van het innovatief vermogen van de Nederlandse kottervisserij. Het maakt dat we opnieuw voorop lopen in de wereld. En laat bovendien zien welke voortrekkersrol de maritieme sector kan spelen in de transitie naar duurzaam en verantwoord ondernemen. De viskotter Immanuel is als ‘pilotschip’ onderdeel van het Masterplan Duurzame Visserij, een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheid en NGO’s. En daarmee is het ook een illustratie van een van de sterke punten van de Nederlandse maritieme sector: de uitstekende samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven”.

En daar kon de jury voor de Onderneming van het Jaar niet aan voorbij gaan.

Ondernemer van het jaar MDV from Alpha Producties on Vimeo.