Het maritieme cluster Urk ontwikkelt zich in razendsnel tempo. Dit jaar verwachten we een verdere ledengroei naar 40 bedrijven. Er is een strategisch meerjarenplan, en er is een stevige ambitie uitgesproken waar we met het cluster naartoe willen.

De komende jaren zal Urk Maritime goed zichtbaar zijn op de wegen in binnen- en buitenland. Vebatrans heeft een van zijn nieuwe trailers beschikbaar gesteld aan Urk Maritime om de naamsbekendheid te vergroten en het team van Spikker/Kiek heeft hier een prachtig ontwerp voor gemaakt:

Komende weken starten de voorbereidingen voor de binnenvaart beurs Maritime Industry in Gorinchem. Van 28-30 Mei zullen we met zeven leden en partners aanwezig zijn op ons eigen paviljoen.