Vanavond mogen we terugzien maar, wat nog belangrijker is op een nieuwjaarsbijeenkomst, we kijken ook vooruit naar het jaar dat weer voor ons ligt.

Maritiem

Het wachten was het afgelopen jaar op de uitspraak van de Raad van State betreffende het bezwaar dat de IJsselmeervereniging ingediend had tegen de aanleg van de Maritieme Servicehaven. Een formaliteit, zo dachten wij. Groot was de verbazing en de teleurstelling dat de uitspraak van de Raad negatief uitviel voor ons. Niet de bezwaren van de IJsselmeervereniging gaven de doorslag maar de aangescherpte eisen wat betreft de uitstoot van stikstof en de impact daarvan op de natuur. Ik zal maar met de deur in huis vallen; het is om moedeloos van te worden. 

Waar is het eind van al die, al of niet vermeende, crises? Wat hebben we al niet gehad: gat in de ozonlaag, zure regen, CO2, stikstof, Pefas en ik ben er vast wel een paar vergeten. Ik wil dit alles niet bagatelliseren maar wij lopen in Nederland echt wel voorop met alle maatregelen die genomen worden om die crises tegen te gaan. Als ik eurocommissaris Timmermans hoor praten dan slaat de schrik mij om het hart, hij kijkt niet op een paar miljard meer of minder. Ons Maritieme Cluster zal dus nog geduld moeten betrachten voor er tot aanbesteding van de haven overgegaan kan worden.

Urk Maritime timmert behoorlijk aan de weg, kunnen we wel stellen, stands worden ingericht en bemand op de grotere scheepvaartbeurzen en met succes. Het is daarom belangrijk dat we hier een doorstart mee maken, nu de bijdrage uit de Zuiderzeelijn gelden ten einde is. De bedrijven willen graag, dat is al wel duidelijk. We rekenen echter nog steeds op de steun vanuit provincie en gemeente om hierin samen op te trekken, zodat het niet alleen van onze leden hoeft te komen om de organisatie en marketing van ons cluster in de benen te houden.

In ieder geval zorgt de toekenning van de Regio Deal en de bijdrage vanuit STERK Techniekonderwijs voor een behoorlijke stimulans voor de maritieme sector en daaraan verwant het onderwijs dat toch moet zorgen voor een gestage stroom technisch opgeleide mensen die in kunnen stromen in het bedrijfsleven. Een uitdaging voor de diverse opleidingsinstituten om adequaat en praktisch in te spelen op de behoeften vanuit het bedrijfsleven. Hier valt m.i. nog wel winst te behalen en daar werken we goed in samen.

Ook de IJsselmeervissers kunnen gelden tegemoetzien vanuit de Regio Deal om te vernieuwen en te innoveren. Zij zitten al lang genoeg in de hoek waar de klappen vallen. Over klappen gesproken, ook de Noordzeevissers hebben het het afgelopen jaar flink voor de kiezen gehad waarvan het verbod op de pulsvisserij wel het hardst aankwam. Er hangen nog meer bedreigingen als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de Noorzeevissers. Gigantische windmolenparken, gesloten gebieden, Natura 2000, Brexit, het zijn allemaal bedreigingen die er al zijn of eraan zitten te komen.

Positief te noemen is natuurlijk de modernisering van de vloot. De instelling en buigzaamheid van de visserman is kenmerkend. Waar een deur dichtgaat, gaat ook een venster weer open. Enkele nieuwe schepen zijn al operationeel en er zijn momenteel ook verschillende nieuwe schepen in aanbouw. Een verheugende ontwikkeling derhalve. We hopen dat deze reders hierbij vooral onze eigen bedrijven betrekken zodat het onze lokale scheepsbouwsector ook een stevige impuls geeft.

Bij de handel zien we de afgelopen jaren een verdergaande diversificatie. De visbedrijven worden steeds minder afhankelijk van Noordzeevis. Een goede ontwikkeling, want het maakt je minder kwetsbaar. Ik hoop dat ze daarmee niet uit het oog verliezen wat de Noordzeevis voor onze gemeenschap betekent.

Wat dat betreft vind ik het nog steeds een hard gelach dat we geen Visserijdagen of Vlaggetjesdag weten te organiseren. Dat mag vooral de aanvoer zich aantrekken. Een beetje meer bezieling en betrokkenheid moet een dergelijk evenement toch tot een succes kunnen maken? Als BKU ondersteunen we nieuwe initiatieven die vlaggetjesdag weer op de agenda zetten.

Bouw en Infra

Er wordt veel gebouwd op Urk, wij hebben een jonge bevolking en die wil graag op Urk blijven wonen. Gelukkig hebben we afgelopen jaar een grenscorrectie gehad zodat we weer vooruit kunnen, een sprong over het kanaal staat in het vooruitzicht waar een nieuwe woonwijk en een stuk bedrijventerrein verrijzen. Ook staat er een nieuw binnendijks bedrijventerrein op de rol waar, voor wat betreft de invulling, ook het bedrijfsleven over meegedacht en meegepraat heeft. Een goed voorbeeld van samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven.

Bestuurlijk zijn we momenteel bezig de commissie Bouw en Infra wat te stroomlijnen zodat die een bredere afspiegeling wordt van wat er op dit gebied allemaal speelt.

Vorig jaar heb ik het openbaar vervoer in de regio al genoemd en dan denk ik aan de busverbindingen om onze vele scholieren naar hun plaats van bestemming te brengen. Nog steeds zien we overvolle bussen en zijn de aansluitingen om verder te reizen onvoldoende. Met name op initiatief van onze buurgemeente is er weer een lobby op gang gekomen om een spoorverbinding tussen de Randstad en het noorden van ons land te realiseren met een station in Emmeloord, de Lelylijn. Het behoeft geen betoog dat wij dit initiatief van harte ondersteunen.

Algemeen

Urk is uiteraard meer dan vis en maritiem, Urk kan en wil meer! Onze gemeente kent veel jonge en startende ondernemers, zie de Starters-Battle waarover u zo direct meer hoort. De ondernemingszin en het werkethos zijn wijd en zijd vermaard. Ook de toeristenstroom die ons dorp bezoekt groeit gestaag door. De Stichting Urk Promotie levert een actieve bijdrage als het om het toerisme gaat. Zei ik vorig jaar dat de bouw van het nieuwe Tourist Info Office in de planning stond, inmiddels wordt de laatste hand aan dit gebouw gelegd, zodat de bezoekers aan ons mooie dorp hier van de nodige informatie voorzien kunnen worden.

Tenslotte

Wij mogen stellen dat de contacten met de bedrijvenkringen in de provincie goed zijn. Meerdere keren per jaar komen wij bij elkaar om onderwerpen te bespreken die betrekking hebben op de bedrijvigheid in de Provincie Flevoland. Vooral met de BAN hebben wij goede contacten, immers een goede buur is beter dan een verre vriend.

Ook in Den Haag wordt dat gewaardeerd, vandaar dat de gelden die vrijkomen bij de Regio Deal voor de ontwikkeling van noordoost Flevoland een goede stimulans zijn om die goede banden te koesteren en versterken zodat hier een sterke economische regio ontstaat Wij moeten elkaar dan ook niet als concurrent zien maar als partners om samen de regio noordoost Flevoland nog verder te ontwikkelen.

De bloei van ons bedrijfsleven en visserij heeft echter ook zijn schaduwkanten. Eind november werden wij opgeschrikt door het bericht dat de UK 165 gekapseisd en gezonken was. Twee jonge mensen zijn daarbij verdronken. Dat zet alle zaken waar ik net aan refereerde in een volkomen ander perspectief. Dan wordt je bedrijf of je werk maar betrekkelijk…

Relinquenda – moet verlaten worden…

Tot slot wens ik u en jullie allen, goede zaken, een goede gezondheid en bovenal veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar.