Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de BKU hield voorzitter Louwe Kramer de traditionele nieuwjaarstoespraak. Diverse onderwerpen passeerden de revue. Actuele zaken waar de BKU aandacht voor heeft. Rode draad in de toespraak was ‘samenwerking en continuïteit’.

IMG_3838De voorzitter trapte af met te onderstrepen dat het in de BKU draait om samenwerking. Samenwerken met bedrijven onderling, maar ook met onze collega bedrijvenkringen. De voorzitter was daarom ook positief gestemd over de goede samenwerking die er is ontstaan tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder, samen met de provincie, waar het de buitendijkse haven betreft. De voorzitter was tevreden over de gestage voortgang die daardoor wordt geboekt, maar vroeg wel aandacht voor bedrijven die nu nog geen deel uitmaken van het consortium. ‘Onze leden vragen ons of er straks voor hun ook ruimte is in die nieuwe haven. Die zijn bang dat ze er straks
niet terecht kunnen, daarom denken wij dat het een goed idee is als de gemeente zich hardmaakt voor een stuk publieke kade waar deze bedrijven hun klanten kunnen bedienen. Voor deze bedrijven draait het ook om de continuïteit van hun werkzaamheden op lange termijn. Kan men straks nog wel in de oude haven terecht? Wat gaat daarmee gebeuren straks? Dat is nu allemaal nog niet duidelijk. De BKU roept daarom de gemeente op om daar samen met het bedrijfsleven een visie op te ontwikkelen’, aldus voorzitter Kramer.

IMG_3837Ook ten aanzien van de visserij en vishandel riep de voorzitter op tot samenwerking om de continuïteit te waarborgen. ‘In de visserij gaat het gelukkig goed als gevolg van stijgende visprijzen en dalende oliekosten. Maar we moeten ook voorzichtig zijn en niet denken dat de bomen weer tot in de hemel groeien. Het kan zo weer omslaan, en daar moeten we nu al rekening mee houden, zodat de continuïteit voor de toekomst gewaarborgd wordt. Dan moeten we ons verstand gebruiken en verstandig omgaan met de middelen die ons ter beschikking staan. En een goede verstandhouding tussen handel, aanvoer, afslag en peken is dan onmisbaar voor het voortbestaan vande sector’.

IMG_3851De voorzitter is ook positief gestemd over de spoedige realisatie van een glasvezelnetwerk op het bedrijventerrein. De BKU heeft hierover contacten met een bedrijf die hierin een mooi aanbod kan doen en binnen een paar maanden aan de slag kan gaan. De BKU heeft daarvoor echter wel de samenwerking met de gemeente nodig, en wil daarom snel om tafel om een en ander te bespreken.

De voorzitter was ingenomen met de vlucht die de grondverkoop heeft genomen, maar vroeg ook om het bestaande bedrijfsleven niet uit het oog te verliezen, en procedures niet onnodig lang te laten duren. ‘Snel schakelen is in het belang van de continuïteit van onze ondernemers’, aldus Kramer. Wat betreft het gebruik van de bedrijven op het bedrijventerrein is de BKU nog steeds kritisch. De handhaving is volgens de gemeente aangescherpt, maar de voorzitter concludeerde dat daar in de dagelijkse praktijk nog niet veel effect van is te zien. ‘We zitten in een goede sfeer met de gemeente om tafel, maar we zien nog geen effect van de inspanningen die gepleegd worden. We blijven de gemeente daar kritisch in volgen’.

IMG_3841Verder sprak de voorzitter zijn zorgen uit over de continuïteit op de afdeling Economische Zaken van de gemeente Urk. In de laatste vijf jaar zijn er drie ambtenaren voorbij gekomen, wat niet goed is. ‘Niet om ons met het personeelsbeleid van de gemeente te bemoeien, maar vanuit onze betrokkenheid en in het belang van de economische ontwikkeling van ons dorp vragen wij de gemeente om daar een goede visie op te ontwikkelen. De BKU wil daar graag samen afspraken over maken, zodat de continuïteit op die afdeling gewaarborgd kan worden’.

Tot slot wenste Louw Kramer de aanwezigen veel heil en zegen en een succesvol 2016 toe.