De gemeente Urk past op verzoek van de BKU haar strooibeleid aan.

De BKU heeft in een gesprek met wethouder Geert Post het verzoek gedaan om het gemeentelijk strooibeleid ten behoeve van de bedrijventerreinen aan te passen. In het beleid is namelijk vastgelegd dat de gladheidsbestrijding plaats vindt vanaf 04.30 uuur. De BKU heeft aangegeven dit tijdstip in de nacht van zondag op maandag graag vervroegd te zien naar 24.00 uur.

De gemeente Urk heeft, gelet op het belang van de visverwerkende bedrijven,  besloten om dit verzoek in te willigen. Het strooibeleid is aangepast en het nieuwe beleid wordt reeds toegepast.