De Nederlandse regering werkt aan een integraal industriebeleid. Een eerste stap is de benoeming van de Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt tot tijdelijk gezant maritieme maakindustrie. Haar taak: de opstelling van een breed gedragen sectoragenda.

Bedrijven en toeleveranciers in de scheeps-, water-, jacht- en marinebouw, offshore, watersportindustrie en scheepvaart vormen samen de maritieme maakindustrie. Nederland is van oudsher een sterke internationale speler in deze sector. Om dit zo te houden en uitdagingen op het gebied van verduurzaming, digitalisering, veiligheid en verdienvermogen aan te kunnen, gaan betrokkenen dit jaar gezamenlijk een sectoragenda opstellen. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart gevraagd om dit omvangrijke traject als gezant te begeleiden. In September hebben wij vanuit Urk Maritime een digitaal overleg met Mevr. Van Bijsterveldt.