De rellen die afgelopen weekend plaatsvonden houden ook binnen het Urker bedrijfsleven de gemoederen flink bezig. Verschillende leden van de BKU laten aan het bestuur weten dat ze negatieve effecten ervaren in het zakelijk verkeer. Aan klanten moet tekst en uitleg gegeven worden, webshops worden geconfronteerd met hate-mail. Dit komt het imago van Urk niet ten goede, vandaar dat BKU-voorzitter Louwe Kramer namens het Urker bedrijfsleven een statement wil maken.

“Veel is er al gezegd, veel is er al geschreven over de ongeregeldheden die afgelopen zaterdagavond plaatsvonden op ons dorp. Dat deze zogenaamde corona- of avondklokrellen niet goed zijn voor het imago van ons dorp behoeft geen betoog. Ik hoop dat degenen die dit op hun geweten hebben en hier verantwoordelijk voor zijn, beseffen dat ook het Urker bedrijfsleven de gevolgen hiervan ondervindt.

Ik heb het over de Urker bedrijven waar je misschien al werkt, of in de toekomst hoopt te gaan werken. Ook de bedrijven die jouw voetbalploegje sponsoren, of de sportverenigingen waar we als Urk zo trots op zijn. De bedrijven die trots zijn op hun Urker afkomst.

Deze bedrijven worden nu aangesproken op wat zich afgelopen weekend heeft afgespeeld. Er worden vragen gesteld, mails gestuurd, komen telefoontjes binnen over de gang van zaken op ons dorp. Met andere woorden, je maakt ons mooie dorp te schande. Dat moet ophouden!

Namens dit bedrijfsleven – en vooral vanuit mijn Urker hart – wil ik iedereen oproepen: stop er mee om je eigen nest te bevuilen. Wees je ervan bewust dat het om je eigen werk en toekomst gaat, of dat van je vader en moeder. Het gaat over het bedrijf dat de vis koopt van de kotter waar jij, je broer of vader op vaart. Het winkeltje van je tante. Je eigen school, je eigen dorp. Kortom, het is je eigen leven en toekomst wat je aan het kapotmaken bent. Daar schiet niemand wat mee op!

Stop hiermee!”

Vanuit de gemeente Urk is ook een oproep uitgegaan naar het bedrijfsleven, lees hieronder verder.

Beste ondernemer / werkgever op Urk,

Via dit bericht willen we je aandacht vragen voor de ongeregeldheden van afgelopen weekend. Opnieuw ging het op Urk mis met rellen. Wat begon als een protestactie, ontaardde in strafbaar gedrag.  Daarmee staat de trots van Urk op het spel. We willen jou vragen om je in te zetten voor het bewaken van de rust op Urk. Door signalen op de werkvloer serieus te nemen en waar nodig je werknemers aan te spreken op hun gedrag. Komend weekend, en daarna. In deze brief vind je meer achtergrondinformatie.

Sommige ondernemers ervaren de negatieve effecten rechtstreeks

We ontvangen signalen van ondernemers dat opdrachten (met name in de detailhandel/retail-sfeer) na afgelopen weekend zijn geannuleerd. Anderen zullen er minder last van hebben. We zijn het er allemaal over eens dat crimineel geweld ons dorp schaadt. Urk als logistiek, maritiem en visserijcentrum van Nederland en Europa heeft last van deze gebeurtenissen. Onze betrouwbaarheid en geloofwaardigheid wordt aangetast.

Vanaf eind november hebben we al last van ongeregeldheden

Afgelopen weekend is het opnieuw mis gegaan. En opnieuw gaan er oproepen rond om komend weekend de straat op te gaan en de avondklok te overtreden. Deze signalen nemen we zeer serieus.

Gemeente Urk doet er alles aan om de rust in de Urker straten te bewaren

Zo is de ouderwacht actief, zijn we met verenigingen in contact over activiteiten en roepen we ouders op om vinger aan de pols te houden als het gaat om hun kinderen. En natuurlijk werken we nauw samen met openbaar ministerie en veiligheidsdiensten. Dat doen we grotendeels achter de schermen. We bereiden scenario’s voor en grijpen direct in als dat nodig is. Maar ook jou hebben we nodig in je rol als werkgever. Jij hebt invloed.

Aan jou willen we vragen om het gesprek aan te gaan met je werknemers

Jij weet wat er speelt op de werkvloer en wie er een rol spelen bij de onlusten. Neem alsjeblieft je verantwoordelijkheid als werkgever en inwoner van Urk. Spreek jouw mensen aan op hun verantwoordelijkheid. De grens is inmiddels ruim overschreden. Mensen die moedwillig het maatschappelijk leven op Urk ontwrichten gaan we flink aanpakken. We merken dat er laconiek wordt gedaan over de boete van € 95,-, de richtlijn voor het overtreden van de avondklokmaatregel. Maar er zijn juridische gronden waardoor het straffen van relschoppers strenger kan en zal gebeuren. In geval van aanhoudingen wordt tegen die personen een strafeis bij de rechter neergelegd van zes maanden hechtenis en een boete van € 8.700,-. Deze straf volgt bij overtreding van de avondklok in combinatie met vernieling en geweld. Dit levert uiteraard een aantekening op in het Justitieel Documentatie Systeem, kortom: een ‘strafblad’. Laten we voorkomen dat dit nodig is. Als jij signalen opvangt bij jouw werknemers, confronteer ze dan met de mogelijke consequenties.

Heb jij concrete signalen die wijzen op onrusten?

Stuur ons die informatie dan door via Whatsapp 06-13567971, telefonisch via 0527 68 98 68 of e-mail gemeente@urk.nl. Je kunt het natuurlijk ook melden bij de politie of MeldMisdaadAnoniem.

Heel veel dank alvast voor jouw bijdrage

We waarderen het zeer. Met elkaar moet het lukken om onze problemen op te lossen.

Met vriendelijke groet,

College van burgemeester
en wethouders van gemeente Urk