Het initiatief tot oprichting van de Kredietunie Visserij is gestart, omdat veel banken nog steeds terughoudend zijn bij het verstrekken van financieringen. Een tiental ondernemers en belangenorganisaties met hart voor de visserijsector is op zoek gegaan naar alternatieve financieringsvormen. Gekozen is voor de Kredietunie Visserij.

Eerste kredieten
De Kredietunie Visserij is nog in oprichting. Profinis Accountants & Adviseurs begeleidt het traject. De huidige wetgeving biedt voor Kredietunies beperkte mogelijkheden. De politiek buigt zich momenteel over een initiatief wetsvoorstel waarmee Krediet-unies een stevige wettelijke basis krijgen. De Tweede Kamer is van plan het wetsvoorstel deze maand te behandelen, daarna is de Eerste Kamer aan zet. De initiatiefnemers van de Kredietunie Visserij hebben besloten pas echt van start te gaan zodra het wetsvoorstel is aangenomen. De verwachting is, onder voorbehoud van doorvoering wetgeving, dat eind van dit jaar de eerste kredieten kunnen worden verstrekt.

Coöperatie
De Kredietunie Visserij is een coöperatie voor ondernemers door ondernemers die een link hebben met de visserij. Doel is om geld aan te trekken van ondernemers die ruim bij kas zitten en uit te lenen aan ondernemers die willen investeren. Samen staat de visserijsector sterk, dat is het motto.
De ondernemer die financiert en de ondernemer die leent moeten beiden lid zijn van de Kredietunie. De ondernemer die leent krijgt ook een coach toegewezen. De coach is een ervaren ondernemer binnen de visserij, die als vraagbaak kan worden ingeschakeld.
Bij de Kredietunie Visserij is geen sprake van één op één financiering. De investeerder legt geld in en de Kredietunie zet het geld uit. Het risico wordt door alle leden gedragen.

Alternatief
Het is niet eenvoudig om in deze tijden een financier te vinden. Financiers zijn terughoudend, zelfs met een goed bedrijfsplan. Kredietunie Visserij wil voor die ondernemers een alternatief zijn. Het is niet zo dat de geldkraan bij de Kredietunie onbeperkt open staat. De Kredietaanvraag en het bedrijfsplan worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie die ervaring heeft binnen de visserij en het ondernemerschap.

De Kredietunie Visserij kan alleen financieringen verstrekken als er ook geld binnenkomt. Ondernemers die ruim bij kas zitten en de sector willen ondersteunen, zijn daarom nodig. Meer informatie kunt u inwinnen bij mr. Simone Scheper, juriste bij Profinis Accountants & Adviseurs.