Op de laatste Jaarvergadering heeft de BKU afscheid genomen van bestuursleden Jan Marten Mazereeuw en Harm Kiefte. Door het bestuur werd voorgesteld om Jaap Oost en Roelof Jonkers als opvolgers te benoemen.

Jan Marten (Visco) en Harm (De Flux) nemen een jaar eerder dan gepland afscheid, om te voorkomen dat in een bepaald jaar opeens het halve bestuur vervangen moet worden. Jan Marten was voorzitter van de activiteitencommissie en zal daarin ook actief blijven. Hij wordt vervangen door Roelof Jonkers (Jonkers Bouwmetaal), die ook al zitting had in deze commissie.

Harm Kiefte zat in het BKU-bestuur als afgevaardigde van de aannemers op Urk. Het bestuur heeft daarom een gesprek gehad met de Urker aannemersvereniging. Beiden willen wat nauwer met elkaar samenwerken, dus is er binnen dat bestuur gekeken wie Harm zou willen opvolgen. Harm was in het verleden ook bestuurslid van de aannemersvereniging. Jaap Oost (Bouwbedrijf Oost Urk) was bereid om de plek van Harm over te nemen, waarbij ook werd afgesproken dat de aannemersvereniging als een soort commissie Bouw & Infra zal gaan dienen voor de BKU. Hoe dit in de praktijk moet gaan zal nog verder uitgewerkt  worden.