U kunt geld verdienen met uw dak! Er zijn diverse manieren om op een financieel aantrekkelijke manier zonnepanelen te realiseren op uw dak. Enkele Urker ondernemers zijn u al voorgegaan, andere ondernemers vinden het net niet interessant genoeg. Nu is echter wel het moment om u te laten informeren, omdat dit jaar (maart en september) de SDE+ regeling weer wordt geopend voor subsidie op zonnepanelen.

De BKU heeft de Duurzame Energie- en ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (DE-on) gevraagd om een presentatie te geven waarin wordt ingegaan op de mogelijkheden en te nemen stappen, waaronder het aanvragen van SDE+ subsidie en het verkennen van financieringsmogelijkheden.

Stichting DE-on heeft als doel het versnellen van de energietransitie door initiatiefnemers van duurzame energieprojecten bij te staan in de ontwikkeling en financiering van deze projecten. Dat doet DE-on in opdracht van de Provincie Flevoland, als onafhankelijke stichting zonder commercieel belang. Kort samengevat is de rol van DE-on:

  • Verbinden: partijen bij elkaar brengen
  • Versterken: kennis en advies leveren
  • Versnellen: belemmeringen wegnemen en financieren

Naast de presentatie van DE-on zal NUON (de huisleverancier voor ons energiecollectief) aan de hand van een recente subsidieaanvraag voor een zonnepanelenproject van North Seafood een verhaal houden over de technische aspecten ten aanzien van zonnepanelen en de gevolgen voor het energieverbruik, en andere zaken waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze avond is vooral interessant voor de energiegrootverbruikers onder onze leden, meer specifiek de deelnemers in ons energiecollectief. Maar ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom natuurlijk. Dus heeft u interesse in deze bijeenkomst op dinsdag 9 februari om 19.00 uur in de grote zaal van Irene (Wijk 8-85 te Urk), meld u dan aan door het aanmeldingsformulier in te vullen.