De gemeente Urk is bezig met het inventariseren welke Urker bedrijven zich op dit moment al bezig houden met circulair ondernemen. Of plannen hebben om op korte termijn circulair te gaan ondernemen. Wij horen graag van u op welke manier u dat doet of wilt gaan doen en wat uw ervaringen daarmee zijn. Dit in navolg op het ondernemersontbijt van afgelopen juni op het gemeentehuis met als thema Circulaire Economie.

Onder circulaire economie wordt verstaan het kwalitatief hoogwaardig hergebruiken van secundaire grondstoffen waarbij het zijn economische waarde zo veel mogelijk behoudt gedurende productieproces, gebruik en hergebruik. Hierdoor zijn er veel minder tot geen nieuwe grondstoffen meer nodig wat bijdraagt aan het behoud van de aarde. Voor bedrijven is een belangrijke rol weggelegd op het gebied van circulaire economie waarbij productieprocessen zo ingericht worden dat de waarde van de grondstoffen bewaard blijft en dat er tijdens de productie geen schade aan het milieu wordt toegebracht. Het is een omslag in denken en doen, maar biedt ondernemers ook kansen.

Onze vraag is of u als ondernemer via de mail het antwoord op de volgende vragen wilt doorgeven aan de gemeente Urk;

1. Bent u op dit moment (of in de nabije toekomst) bezig met circulair ondernemen?

2. Op welke manier is dit terug te zien in uw bedrijf (processen, grondstoffen, inkoop, etc.)?

3. Zijn er zaken waar u tegenaan loopt bij het circulair ondernemen? Zo ja, welke zijn dat?

5. Wilt u de NAW gegevens van uw bedrijf vermelden in de mail.

Deze gegevens gebruiken wij allereerst om te inventariseren hoe circulair Urk op dit moment al is en ten tweede is het voor ons een manier om erachter te komen waar wij als gemeente Urk kunnen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie.

Mocht u hier nog vragen over hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Schurink van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur en 16.00 uur op telefoonnummer 0527-689 955 of per mail naar m.schurink@urk.nl

U kunt uw reactie binnen twee maanden mailen. Klik op het mailadres, dan staan de vragen al voor u ingevuld: m.schurink@urk.nl