Kantoormanager heeft voor de BKU onlangs een enquete uitgevoerd bij bedrijven op de huidige bedrijventerreinen. We waren vooral benieuwd naar de behoefte aan laadpalen/laadstations, en of er behoefte is aan collectieve inkoop.

We hebben samen met de Gemeente Urk laten onderzoeken welke behoefte er is binnen het Urker bedrijfsleven naar laadpalen voor hun wagenparken. Vanaf 1 januari 2025 voert een aantal steden en gemeenten in Nederland zero-emissie zones in. Vanaf dat moment mogen alleen vrachtauto’s en bestelauto’s die geen CO2 uitstoten nog de stad in. Dat vraagt bijvoorbeeld om elektrische auto’s, die vrij zijn van uitstoot (emissie). Een bedrijfsauto mag dan niet meer de stad in. Met een aantal electro-technische bedrijven waren we al in gesprek over collectieve inkoop van laadpalen maar de meerderheid van de respondenten geeft aan het liever zelf te regelen.