De Bedrijvenkring Urk heeft European Cleaning Machines Recycling  genomineerd als Innovatieve Onderneming van het Jaar voor de Flevopenningen.

Wat doet ECMR precies?

ECMR is een nieuw inititiatief van Van der Reest Machines. Naast de core business van verkoop van diverse merken gebruikte reinigingmachines, hecht Van der Reest Machines grote waarde aan innovatie en duurzaamheid.

Het bedrijf is ingesprongen op de vraag naar een green clean solution voor het groeiend aantal afgeschreven reinigingsmachines. Door deel te nemen aan het verantwoorde recyclingsproces van ECMR profileren en positioneren bedrijven zich als ‘green thinking’. ECMR werkt volgens de richtlijn ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO.

Daarnaast werkt ECMR ook aan het opschonen van de markt. De reinigingsmachinebranche kampt met een ‘vervuilde markt’. Een groeiend aantal gebruikte machines wordt aangeboden op websites als Ebay. Dit drukt de productie van nieuwe machines. Door met ECMR samen te werken, werken bedrijven dus actief mee aan zowel het opschonen van het milieu als aan het opschonen van de markt.

Waarom genomineerd?

ECMR is een mooi voorbeeld van innovatie binnen een branche. Het is het eerste bedrijf dat zich richt op de recycling van afgeschreven reinigingsmachines, en wil het Europeese aanspreekpunt zijn voor recycling vraagstrukken, met als specialisatie machines die afkomstig zijn uit de schoonmaakindustrie. Het bedrijf werkt samen met partners uit de industrie en met partijen als Syntens en de gemeente. De monteurs die de machines demonteren worden via visuele instructies geinstrueerd.  ECMR is niet alleen nieuw en duurzaam bezig, het schakelt ook Wajongers en mensen met een arbeidsbeperking in bij haar werkzaamheden.
ECMR is een jong en ambitieus bedrijf, dat haar verantwoording neemt en streeft naar een beter milieu, in een wereld waarin grondstoffen steeds schaarser worden. Het bedrijf is een uniek initiatief binnen haar branche, en is daarmee innovator pur sang.

Flevopenningen
ECMR is door ons nu voorgedragen. Het wachten is op het oordeel van de vakjury, die uit de voorgedragen kandidaten een uiteindelijke selectie zal maken.