Duurzame groei van ondernemers is essentieel voor de ontwikkeling van de provincie Flevoland. De provincie heeft daarom diverse instrumenten, financieel en niet-financieel, die de ondernemer helpen om zijn bedrijf te versterken en te laten groeien. Eén van de instrumenten is een nieuwe voucherregeling, die voor het eerst samen met de bedrijfskringen en VNO/NCW tot stand is gekomen. De vouchers dekken een deel van de investeringen die ondernemers doen op het gebied van kennis en expertise, persoonlijke ontwikkeling en inzicht in hun huidige arbeidskapitaal.

1. Kennis & expertisevoucher: inhuur van kennis, kunde en/of faciliteiten gericht op haalbaarheid, business development, investment readiness of versnelling van (nieuwe) bedrijfsactiviteiten (50% van de kosten, met max van € 15.000)
2. Persoonlijke ontwikkelingsvoucher: coaching en scholing gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer (50% van de kosten, met max van € 5.000)
3. Voucher bedrijfsscholingsscan: uitvoering van een scan gericht op het behoud van arbeidsvitaliteit van medewerkers in relatie tot de ambities van de onderneming (50% van de kosten, met max van € 5.000)

Deze voucherregeling ligt vanaf nu tot en met 4 juli 2017 ter inzage. Na verwerking van eventuele opmerkingen gaat de regeling ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten, waarna de regeling in het najaar beschikbaar wordt voor ondernemers. U wordt hier uiteraard van op de hoogte gebracht. Hier vindt u meer informatie over de inhoud van de voucherregeling en over de procedure van inspraak.