Na een aantal jaren geen contributieverhoging te hebben doorgevoerd, heeft het BKU bestuur besloten om per 1 juli de contributie met 10% te verhogen.

Omdat de kostenverhogingen en inflatie niet aan de BKU voorbij gaan, en rekening houdend met geen verhoging de afgelopen jaren, menen we dat het verantwoord is deze verhoging door te voeren.