En dan slaat het Corona-virus toe in ons land. Al maanden aan de gang in Oost-Azië, met alle beperkingen en gevolgen van dien. Maar nu, in navolging van vele andere landen op deze wereld, ook in Nederland. Wie dit virus bagatelliseerde, waaronder ikzelf ook enigszins, is daar nu wel op terug gekomen.

De maatregelen om het Corona-virus in te dammen volgen elkaar in hoog tempo op. Scholen gesloten met alle gevolgen voor de – werkende – ouders van dien. Het hele sociale en maatschappelijke leven ligt eigenlijk in een keer overhoop.
 
Niet alleen het maatschappelijke leven ligt stil, ook de handel wereldwijd is tot een minimum teruggelopen. Dit raakt niet alleen de vishandel, ook andere sectoren worden hard getroffen. Denk hierbij aan de horeca waar ondergetekende zelf deel van uit maakt, gewoon je zaak een hele maand sluiten. De bouw en alles wat hiermee samenhangt, iedereen wordt geraakt.
 
Als BKU kunnen we ook niet meer dan een bemoedigend woordje uw kant doen opkomen. U weet ongetwijfeld de weg naar instanties die u als ondernemer kunnen helpen als de nood aan de man is. In ieder geval noemen wij de website van de Rijksoverheid.
 
Dit hele gebeuren toont aan hoe afhankelijk wij met al onze kunde en kennis zijn. Laten we hopen en bidden dat het virus snel onder controle gebracht kan worden en dat onze werkzaamheden op een gezonde manier weer hervat kunnen worden.
 
Als bestuur van de Bedrijvenkring Urk willen wij u en de uwen de komende tijd veel wijsheid, inzicht en sterkte toewensen om alle moeilijkheden nu en in de toekomst het hoofd te bieden.
 
Louwe Kramer
Voorzitter BKU