Dit jaar herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We staan stil bij de vrijheid die is bevochten door mensen die daarvoor grote offers hebben gebracht. We vieren dat we sinds 1945 weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseert het lokale comité tal van herdenkingen, vieringen en activiteiten. Om dat mogelijk te maken heeft het bestuur van de BKU besloten om namens het Urker bedrijfsleven een sponsorbijdrage van 2500 euro te doen.

Met het lokale comité is afgesproken dat het lokale bedrijfsleven verder niet benaderd zal worden voor individuele sponsoring.