Het bestuur van de BKU laat haar leden weten dat als gevolg van de corona-maatregelen de Jaarvergadering, die traditioneel in april plaatsvindt, verplaatst wordt naar het najaar. Wel zal zoals gebruikelijk in mei de inning van de contributie plaatsvinden.

Wat betreft het jaarlijkse sporttoernooi is nog geen sprake van afstel, maar wordt ook gekeken of dit eventueel in september georganiseerd kan worden.

De Scholparty op 2 juli laten we vooralsnog op die datum staan. We hopen dat we dan iets kunnen organiseren binnen de dan geldende corona-maatregelen.

Van een voorjaarsuitje is dit jaar helaas geen sprake. Of dit na de zomer eventueel nog ingehaald wordt, is nog geen besluit over genomen.