De schooltijdendiscussie heeft ook de BKU bereikt. Vanuit de leden kwam de vraag of de BKU hierin ook een standpunt in zou nemen. Daar heeft het bestuur vorige week met elkaar over nagedacht. Naar aanleiding daarvan is eind vorige week bijgaande brief verstuurd naar bestuur en directie van schoolvereniging Rehoboth. De brief was dus verzonden voordat de Regenboog bekend maakte het besluit terug te trekken, zoals afgelopen weekeinde naar buiten kwam.

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van vragen van onze leden hebben wij in het bestuur nagedacht over de vraag of wij als BKU iets moeten ondernemen ten aanzien van het continurooster dat door de Regenboog school ingevoerd gaat worden met ingang van het nieuwe schooljaar. We hebben vervolgens besloten u de volgende reactie te sturen.

Wij kennen en begrijpen uw beweegredenen waarom u deze stap heeft willen zetten. We kunnen ons echter voorstellen dat het voor sommige – of misschien wel veel – gezinnen een probleem zal zijn om in een dergelijke rooster mee te gaan omdat dit niet aansluit bij de werksituatie van één of beide ouders, of overige werkende of schoolgaande kinderen. Daarom is het begrijpelijk dat er onrust onder deze gezinnen ontstaat. We kunnen ons echter ook voorstellen dat er gezinnen zijn voor wie een continurooster geen probleem is, of eerder nog een uitkomst. Samengevat, er valt wat te kiezen. En dat is goed.

Als BKU-bestuur gaan wij er vanuit dat het in de praktijk zo is dat de Urker gezinnen de mogelijkheid hebben om hun kind(eren) op een andere Rehoboth-school te doen die gewoon nog volgens het traditionele rooster werkt. We gaan er vanuit dat het schoolbestuur haar best doet om die keuzemogelijkheid in stand te houden. Als dat zo is dan kunnen wij er niets tegenin brengen dat de Urker gezinnen een keuzemogelijkheid krijgen om wel of niet mee te doen in een continurooster. Dat is een individuele keuze waarin ieder dan het beste voor zijn eigen gezinssituatie kan kiezen.

We willen echter wel duidelijk uitspreken dat dit standpunt niet inhoudt dat wij zondermeer zullen accepteren als ALLE scholen van Rehoboth op korte of lange termijn overgaan naar een continurooster, zonder dat de consequenties van dat besluit met het bedrijfsleven is overlegd. We denken namelijk dat een dergelijk besluit dan wel een enorme impact zal hebben op de bedrijfsvoering van veel Urker bedrijven. We hopen dat u zich daar dan ook bewust van bent.
Wij wensen u veel wijsheid en succes met uw werkzaamheden om onze kinderen zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden, passend binnen de Urker cultuur en samenleving.

Tot een nadere toelichting graag bereid,

Met vriendelijke groeten,

Louwe Kramer
Voorzitter BKU