De BKU volgt de ontwikkelingen ten aanzien van de maritieme servicehaven op de voet. Vorige maand gaf de BKU na overleg met het maritieme cluster haar zienswijze op de havenvisie waar de provincie Flevoland om had gevraagd bij de gemeente Urk. Daarnaast deed het bestuur een beroep op het college om de realisatie van de nieuwe haven voortvarend op te pakken.

Wat betreft de brief van de gemeente Urk aan de provincie over de ontwikkeling van de haven (de gemeente Urk wil die ontwikkeling niet op zich nemen), is de BKU van mening dat dit ook een juiste stap is. De ontwikkeling van de maritieme servicehaven is een hele opgave die de gemeente Urk beter over kan laten aan de provincie. In Lelystad is men gewend om grootschalige projecten te ontwikkelen, zoals Lelystad Airport en Flevokust. De BKU denkt dat de ontwikkeling van de maritieme servicehaven bij de provincie daarom in goede handen is.

Exploitatie
Dat de gemeente Urk heeft aangegeven wel de exploitatie van de haven op zich te willen nemen, is de BKU positief over. Op die manier kunnen zowel de oude als nieuwe haven gezamenlijk geëxploiteerd worden, zonder dat er een situatie ontstaat waarbij beide havens zich wellicht gaan beconcurreren. Wat betreft de toekomstige ontwikkeling van een binnendijkse bedrijventerrein is dit bovendien een logische stap.

De BKU ziet daarom met een positief gevoel de toekomst tegemoet wat betreft de realisatie van de maritieme servicehaven. Natuurlijk moet er nog een gat in de begroting gevuld worden, maar de BKU verwacht dat daar hard aan gewerkt wordt, zodat de economische versterking van Urk de komende jaren door kan zetten.