De Bedrijvenkring Urk heeft inmiddels 227 leden. In 2012 kreeg de BKU er dertig nieuwe leden bij.

De Bedrijvenkring Urk heeft inmiddels 227 leden. In 2012 kreeg de BKU er 30 nieuwe leden bij. Onder de nieuwe aanwas zijn starters te vinden (Dames van DT, Kantoormanager 2.0 bijvoorbeeld), maar ook doorstarters die de BKU met hun bedrijf opnieuw weten te vinden.
Niet alleen  ondernemers en bedrijven kiezen voor lidmaatschap, ook andere samenwerkingsvormen zien de toegevoegde waarde van de Bedrijvenkring Urk. We denken dan bijvoorbeeld aan Flevomeer Bibliotheek Urk, Stichting Berechja College of Businessclub Urk SVU.

Ook dit jaar hebben zich al weer nieuwe leden aangemeld. Dit is een goed teken. De BKU maakt zich sterk voor het gehele Urker bedrijfsleven, lid of geen lid. Maar hoe groter onze achterban, hoe meer invloed we als ondernemend Urk hebben en kunnen uitoefenen.

Daarnaast profiteren de leden van onze BKU-collectieven en kunnen we ons bij overheden inzetten voor concrete punten die vanuit onze achterban aangedragen worden. Samen staan we sterk.