Het maritiem cluster Urk Maritime heeft een nieuwe website laten maken. Op www.ukrmaritime.nl is alles te vinden over de Urker maritieme sector. De website is bovendien als interactief ePortal te gebruiken op maritieme beurzen waar de leden van het cluster aan deelnemen. De primeur vond in mei plaats op de beurs Maritime Industry te Gorinchem.

De portal dient als platform waarop de specialiteiten van alle leden zijn te vinden. Daarnaast is er de nodige informatie te vinden over de (haven)faciliteiten van Urk en het nieuws rond de ontwikkelingen rond de nieuwe buitendijkse haven.

De Urker bedrijven werken vaak ook in gezamenlijkheid aan grootschalige maritieme projecten. Dat is op de portal terug te vinden. “De Urker maritieme bedrijven zie je vaak samen optrekken bij grote projecten zoals de schepen van Hartman en de Solution van DUC bijvoorbeeld. Dat soort projecten hebben een prominente plek op de website om te laten zien wat we als Urker maritieme bedrijfsleven te bieden hebben”, aldus Lourens de Boer die voorzitter is van Urk Maritime.

De website is gemaakt door Spikker/GBU, terwijl het filmmateriaal op de website is geproduceerd door Alpha Producties. De portal was voor het eerst te zien op de beurs Maritime Industry in Gorinchem waar het cluster voor de vierde keer zichzelf presenteerde. “We stonden er dit keer met negen bedrijven. Het was een goede beurs, ook al waren de omstandigheden tropisch te noemen. Daardoor waren er een stuk minder bezoekers, maar dat ging niet ten koste van de kwaliteit. De deelnemende bedrijven hebben allemaal goede contacten opgedaan”, aldus Lourens de Boer.

Het cluster Urk Maritime is een initiatief van de BKU. Bedrijven die interesse hebben om zich ook aan te sluiten bij het cluster kunnen contact opnemen met André de Vries, telefoon 0527-688164 of email info@urkmaritime.nl.