Ongeveer een jaar geleden hield de BKU samen met de lokale ICT-bedrijven een inventarisatie onder het bedrijfsleven om te achterhalen hoe groot de belangstelling is voor betaalbaars glasvezel op het bedrijventerrein. En wat is dan betaalbaar? Het idee was om in coöperatieve vorm een ‘eigen netwerk’ neer te leggen. Het draagvlak bleek met zo’n 130 belangstellenden net niet voldoende om de case rond te maken. Zowel de ICT-bedrijven als de BKU hebben sindsdien niet stilgezeten. De BKU ging in gesprek met commerciële partijen die er wel belang bij hadden om een betaalbaar alternatief te bieden voor het dure glasvezel dat KPN al aanbood. KPN rook onraad en liet zijn tarieven al wat zakken.

De BKU is de afgelopen maanden een heel eind gekomen met een aanbieder die graag op Urk aan de slag wil, waarbij hij ons een mooie aanbieding deed. In de tussentijd startte er vanuit de gemeente Noordoostpolder een traject voor een glasvezelontsluiting in het buitengebied. De boeren, arbeidershuisjes en bedrijven buiten de dorpskernen hadden dringende behoefte aan een snelle internetverbinding. Het initiatief werd genomen om commerciële partijen uit te nodigen om een aanbod te doen voor een dergelijk netwerk. De gemeente Urk haakte hierbij aan. Inmiddels hadden wij ons plan ook kenbaar gemaakt bij de gemeente Urk. In overleg werd besloten om even een pas op de plaats te maken om te zien wat de tender met de gemeente Noordoostpolder op zou leveren. Inmiddels is dat duidelijk.

Afgelopen woensdag is bekend gemaakt dat de firma Fiber Flevo met Solcon een vraagbundeling zal doen. Voor 16 mei moeten 60% van alle aansluitbare adressen in het buitengebied en op de bedrijfsterreinen gehaald zijn om tot aanleg van het netwerk over te gaan. Fiber Flevo zal in samenwerking met een aantal lokale ICT-bedrijven die vraagbundeling doen. U zult hiervoor binnenkort ongetwijfeld benaderd worden. Maar u wilt natuurlijk ook weten wat de plannen van de BKU inhouden.

Als BKU proberen wij zo snel mogelijk een duidelijk standpunt in te nemen. We willen de aanbieding van Fiber Flevo goed vergelijken met onze eigen aanbieding. We hopen op korte termijn met Fiber Flevo en Solcon om tafel te zitten. Op basis van die vergelijking willen wij u vervolgens informeren wat de beste optie is. Het is overigens zeker niet ondenkbaar dat KPN ook nog met een ‘aanvalsplan’ om de hoek zal komen.

Doel van de BKU is een betrouwbare en zo snel mogelijke glasvezelaansluiting op het bedrijventerrein. En liefst een open netwerk waarbij je zelf je dienstenleveranciers kan uitkiezen.

Binnenkort zullen wij u nader informeren.