Graag wijzen wij u op onderstaande bericht inzake een inventarisatie van de belangstelling voor ‘de buitendijkse haven’, ook wel Flevo Port Urk. Het project wordt onder de naam ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’ bij belangstellenden onder de aandacht gebracht door de provincie Flevoland. U heeft tot 4 maart de tijd om aan te geven of u in aanmerking wilt komen voor een vestiging op deze haven.

Zie verder de informatie via deze link.