Op het bedrijventerrein en in de winkelcentra heeft de BKU sinds 2012 het AED-alarmsysteem draaien. De afgelopen vijf jaar is er op dat gebied wel wat veranderd. HarslagNU is een initiatief van de GGD en is inmiddels landelijk actief. Vanuit de Gemeente Urk is de vraag gesteld of de BKU niet mee wilde doen aan één centraal systeem voor heel Urk. De BKU wist bij de start van het eigen systeem dat dit verzoek een keer zou komen. Daar werkt de BKU dan ook graag aan mee.

Om het zo kort en duidelijk mogelijk uit te leggen wat u moet doen, zetten we dat puntsgewijs onder elkaar:

– Sinds 1 april is op Urk HartslagNU in werking getreden.
– Via http://hartslagnusystem.nl kunt u met uw bedrijf uw AED registreren, zodat die in noodsituaties bij u in de buurt opgehaald en/of ingezet kan worden.
– Via http://hartslagnusystem.nl kunnen burgerhulpverleners (EHBO’ers en BHV-ers met reanimatie) zich registeren.
– Per 1 juli 2017 stopt het BKU-alarmsysteem, u kunt uw groene sticker verwijderen.

Het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk BHV-ers en vrijwilligers met een EHBO- en reanimatiediploma zich registreren. Maar ook de AED’s op Urk moeten worden aangemeld door bedrijven, scholen, verenigingen en kerken. Hoe meer vrijwilligers en AED’s in het systeem van HartslagNu staan geregistreerd, hoe beter de dekking op Urk.

Hoe werkt HartslagNU
Bij een 112-melding worden ambulance en FRS gealarmeerd, én wordt automatisch ook een melding doorgezet naar HartslagNu. Op basis van de postcode van het incident worden vrijwilligers gealarmeerd in een maximale straal van 1.500 meter. Een deel krijgt de oproep om naar de plaats van het incident te gaan, een deel krijgt de oproep de dichtstbijzijnde AED op te halen.

Een dergelijk systeem is niet vreemd voor de BKU, want ons oude systeem werkte ongeveer op dezelfde manier. Het principe van het BKU-project blijft dus bestaan. We kunnen hier met vertrouwen in opgaan en straks dekt het systeem heel Urk. Vrijwilligers en bedrijven moeten zich wel zelf aanmelden bij het project. Dat kan en mag de BKU niet zelfstandig doen, vandaar dit bericht. We rekenen op uw medewerking!